Odobreno preuzimanje Kraša

HANFA
Pravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u srijedu je donijelo rješenje kojim se Mesnoj industriji braća (MIB) Pivac iz Vrgorca odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Kraša i to po cijeni od 430 kuna za dionicu.

U priopćenju regulatorne agencije navodi se kako je na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, 9. rujna 2019., temeljni kapital Kraša iznosio 599,45 milijuna kuna i da je bio podijeljen na 1.498.621 redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 400 kuna.

Na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje Pivac je već imao 460.522 redovne dionice Kraša, što predstavlja 30,73 posto udjela u temeljnom kapitalu odnosno 30,73 posto dionica s pravom glasa i daje pravo na 32,38 posto glasova od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Kraša.

Uzimajući u obzir najvišu cijenu po kojoj je godinu dana prije obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje Pivac kupovao dionice Kraša te prosječnu ponderiranu cijenu dionica Kraša na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obaveze za preuzimanje, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 430 kuna po dionici, određena u skladu s Zakonom o preuzimanju dioničarskih društava, navodi se u priopćenju Hanfe.

Mesna industrija braća Pivac objavila je potom u srijedu na internetskim stranicama Zagrebačke burze ponudu za preuzimanje dionica Kraša po cijeni od 430 kuna za dionicu. U ponudi ističe da ne djeluje zajednički niti s jednom drugom osobom u vezi preuzimanja ciljnog društva. Rok trajanje ponude je 28 dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke burze.

U obrazloženju ponude navodi se da Kraš ima snažan potencijal da, uz daljnja ulaganja, postigne znatno bolje poslovne rezultate te zadrži i dodatno ojača svoj položaj na domaćem, regionalnom i svjetskom tržištu, kao i da postane jedno od najznačajnijih poduzeća u sastavu grupe MIB Pivac.

Također, između ostalog, kaže se da bi se u kratkoročnom pogledu, daljnji razvoj Kraša trebao fokusirati na operativnu efikasnost i povećanje produktivnosti te obuhvatiti konsolidacijske procese, osuvremenjivanje tehnoloških i upravljačkih kapaciteta i procesa, kao i detaljnu analizu tržišta s ciljem revizije proizvodnog asortimana, uvođenja novih proizvodnih linija i u konačnici optimizacije proizvodnje.

Dugoročno, Pivac će kao pretežiti dioničar podržati razvoj poslovnih politika i strategija kojima će u središtu biti procesi restrukturiranja i razvoja s konačnim ishodom povećanja konkurentnosti, efikasnosti i daljnjeg jačanja prepoznatljivog brenda s dugom tradicijom i povijesti. Poslovni fokus bit će i na novim akvizicijama s ciljem održavanja i širenja utjecaja na tržištima u regiji, navodi se u ponudi.

You may also like