Home Ekonomija Odgođena odluka o stečaju Dina Petrokemije

Odgođena odluka o stečaju Dina Petrokemije

by Agencije

Skupština vjerovnika Dina Petrokemije u srijedu je na Trgovačkom sudu u Rijeci odlučila da se odluka o obustavi i zaključenju stečajnog postupka odgodi za tri mjeseca, jer postoji mogućnost da se novac za vođenje stečaja ipak osigura, izjavila je nakon skupštine stečajna upraviteljica Marija Ružić.

Stečajna upraviteljica predložila je obustavu i zaključenje stečajnog postupka,  jer nema novca za pokriće troškova stečaja i zbrinjavanje opasnog otpada iz Dininih pogona. Kazala je da je odluka o obustavi stečaja danas skinuta s dnevnog reda, jer je izgledno da će se novac za stečaj ipak osigurati. Skupština vjerovnika usvojila je danas izvješće stečajne upraviteljice, koja je naglasila da problemi u Dini nisu riješeni, da nema novca za stečajni postupak kao ni za zbrinjavanje opasnog otpada, koji se procjenjuje na 11 milijuna kuna. Radi sigurnosti i čuvanja pogona, sud je odobrio da ona i u veljači zaposli vatrogasce, čuvare i kontrolore pogona.

Tijekom stečaja, od unovčenja stečajne mase, opreme i zaliha te od zakupa prostorija i prodaje sekundarnih sirovina ostvaren je prihod od 1,8 milijuna kuna.U izvješću stečajna upraviteljica navodi da je uvidom u dokumentaciju utvrđeno kako su tijekom predstečajne nagodbe evidentirani propusti koji do otvaranja stečaja nisu otklonjeni. Iz dokumenata proizlazi kako se u Dini nalaze velike količine opasnih otpadnih tvari o kojima se nakon obustave proizvodnje nije vodila primjerena briga, niti provodile zakonske sigurnosne mjere, kaže se u izvješću. Dodaje se kako nisu ažurirani zakonski akti o novim okolnostima, kao što su zaustavljanje proizvodnje, odlazak radnika na čekanje i čuvanje postrojenja s minimalnim brojem ljudi. Dini su, kaže Marija Ružić, potrebna značajna sredstva za uklanjanje kemikalija i izradu dokumentacije.

U izvješću piše i da je tijekom stečaja napravljen Operativni plan zaštite i spašavanja i Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, koji su dostavljeni MUP-u, kao i da sve mjere zaštite od požara koje je inspekcija naložila nije moguće provesti, jer se bez višemilijunskih ulaganja svi sustavi ne mogu staviti u funkciju.

Izrađen je i eleborat o zatvaranju postrojenja, po kojemu bi trošak zatvaranja bio 77,3 milijuna kuna, a zatvaranje bi se obavljalo do 2019.  godine. Za dokumentaciju i radove je potrebno 112,7 milijuna kuna, a od prodaje postrojenja očekuje se 35,3 milijuna kuna. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je potkraj prošle godine pozvano da prihvati plan i financira provedbu sanacije s pravom nadoknade troškova, a, kako je navela stečajna upraviteljica, ono se o tome još nije očitovalo.

Tražbine vjerovnika Dine veće su od 2 milijarde kuna, ukupna imovine procijenjena je na oko 460 milijuna kuna, a razlučni vjerovnici potražuju 670 milijuna kuna. Najveći vjerovnici su Hypo banka, država i HEP.  Skupština vjerovnika odlučila je u listopadu o gašenju djelatnosti u Dini, a Ministarstvo okoliša i prirode u studenom je izvijestilo da je u dotadašnjim inspekcijskim nadzorima utvrđeno da u Dini, dok se opasne kemikalije propisno nadziru i skladište, nema opasnosti za život i zdravlje ljudi.

Related Posts