Od listopada će se građane egucirati o promjenama strujnih operatera

Opskrbljivači električnom energijom ili njihovi prodajni predstavnici koji nude promjenu opskrbljivača od početka listopada građanima će morati naglasiti deset važnih stvari, izvijestili su u petak iz Saveza za energetiku Hrvatske u priopćenju o novim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Te je Opće uvjete Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) donijelo 23. srpnja, objavljeni su u Narodnim novinama broj 85/2015 od 1. kolovoza, a stupaju na snagu 1. listopada. Iz Saveza za energetiku Hrvatske ističu kako se ti uvjeti prvi put mijenjaju unazad gotovo deset godina, jer je prvi i jedini takav dokument 2006. donijela tadašnja vlada Jadranke Kosor.

Novi Opći uvjeti “otkrivaju niz, potrošačima, zanimljivih informacija”, navodi se u priopćenju i pritom ističe povećanje obima podataka koje opskrbljivač mora predočiti u ugovoru o opskrbi električnom energijom. “Naime, opskrbljivači će kroz ugovor svojim krajnjim kupcima morati definirati način njihova informiranja o promjeni cijene električne energije koja se određuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski sektor, način njihova informiranja o važećim cijenama, naknadama i davanjima, uvjete za obnovu i raskid ugovora ili prestanak pružanja usluge te informacije o pravu na raskid odnosno otkaz ugovora”, naglašavaju iz Saveza za energetiku Hrvatske.

Uz to, jasno i nedvosmisleno će biti potrebno regulirati i način promjene ugovorenih uvjeta opskrbe, ali i način rješavanja sporova kada HERA odlučuje o prigovorima kupaca u slučaju obustave isporuke električne energije, navodi se u priopćenju, uz detaljnu usporedbu postojećeg i budućeg obveznog sadržaja ugovora o opskrbi električnom energijom. “Ono što se, na zadovoljstvo potrošača, novim uvjetima posebno ističe jest jasna i nedvosmislena odredba o obvezama opskrbljivača i/ili njihovih zastupnika prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom i to prije odluke kupca odnosno potpisa ugovora”, ističu iz Saveza za energetiku Hrvatske.

Tako je, prilikom davanja ponuda, a prije sklapanja ugovora o opskrbi, opskrbljivač i/ili njegov predstavnik dužan predočiti kupcu službenu iskaznicu, na njegov zahtjev omogućiti provjeru identiteta, kao i iznijeti osnovne informacije o opskrbljivaču i njegovoj djelatnosti.

Obvezan je također informirati krajnjeg kupca o cijeni struje i mogućnostima promjene u ugovorenom razdoblju, pojasniti dinamiku, uvjete i način plaćanja, informirati ga o roku na koji se sklapa ponuđeni ugovor, o mogućnostima i posljedicama otkaza i raskida ugovora, upoznati ga s uvjetima pod kojima opskrbljivač može zahtijevati privremenu obustavu isporuke električne energije od operatora sustava.

Opskrbljivač i/ili njegov predstavnik dužan je postupati na način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje ili cijenama ne narušava tržišno natjecanje i ravnopravan položaj kupaca na tržištu električne energije, upoznati kupca s obvezom podmirenja iznosa dospjele novčane obveze za električnu energiju i za naknadu za korištenje mreže, u slučaju odvojenih računa, kao i u slučaju jedinstvenog računa, te s obvezom podmirenja ostalih naknada i davanja propisanih posebnim propisima.

Iz Saveza za energetiku Hrvatske ističu i kako opskrbljivaču i/ili njegovu predstavniku osobito nije dopušteno lažno predstavljanje i neovlaštena uporaba tvrtke drugog energetskog subjekta, sklapanje ugovora o opskrbi koje nije utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima, dovođenje krajnjeg kupca u zabludu s namjerom da ga se time navede na sklapanje ugovora, lažno pozivanje na odobrenje nekog javnopravnog ili drugog tijela, davanje netočnih informacija o podrijetlu električne energije na koje se odnosi ponuda odnosno ugovor, korištenje uznemiravajućih i agresivnih postupaka ponude i ugovora i korištenje zavaravajućeg oglašavanja.

Oskrbljivaču nije dopušten nepošten i/ili zavaravajući način prodaje te je on odgovoran za postupanje svojih zaposlenika i/ili prodajnih predstavnika, kao i za pružanje informacija krajnjem kupcu u postupku promjene opskrbljivača. Isto tako, opskrbljivaču više neće biti dopušteno posredno ili neposredno odgovaranje kupaca od promjene opskrbljivača te sprečavanje ili ometanje procedure promjene opskrbljivača. U ponudama i/ili oglasima u kojima se nudi opskrba električnom energijom više neće biti dopušteno navoditi cijene konkurenata, osim ako su javno objavljene, navode iz Saveza za energetiku Hrvatske.

You may also like