Obvezni mirovinski fondovi generator rasta BDP-a

OMF-ovi
Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat istaknuo je u ponedjeljak da likvidna sredstva kojima upravljaju obvezni mirovinski fondovi (OMF) moraju biti prvenstveno generator rasta hrvatskog BDP-a, a fondovima je poručio da im Vlada već danas može ponuditi 30-ak projekata u koje mogu ulagati.

Horvat je na panelu u sklopu konferencije “Investicijski izazovi mirovinskih fondova”, u organizaciji Jutarnjeg lista i Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO), upitao predstavnike fondova na koji način projekti trebaju biti pripremljeni a da bi oni ulagali u njih.

Spomenuo je u tom kontekstu Rimac Automobile “koji traže 100 milijuna eura”. Pozvao je na kooperativni razgovor sve mirovinske fondove, poručivši da im Vlada već danas može staviti na stol 30-ak pripremljenih investicija između kojih mogu birati u što će ulagati.

Podsjetio je da je ove godine formirana Nacionalna inovacijska mreža, unutar koje su projekti koji su u privatnom sektoru evidentirani kao potentni i u koje će se investirati, a čija procijenjena vrijednost doseže 5,5 milijardi kuna.

Ističe da je ključno da novac kojim raspolažu mirovinski fondovi mora biti generator rasta prvenstveno hrvatskog BDP-a, a onda kroz blagu diverzifikaciju i u zemljama našeg okruženja. S obzirom na portfelj obveznih mirovinskih fondova od oko 100 milijardi kuna, Horvat kaže da bi vrlo brzo trebalo stvoriti strateški okvir, kako uz inozemna ulaganja, tako i ona domaća te uz doprinos investicija mirovinskih fondova, dobiti sinergijski efekt.

Ocjenjuje da bi se time potaknule i investicije trgovačkih društava u potpunom i većinskom državnom vlasništvu, kao i dijela privatnog sektora. Istaknuo je da je problem da danas 10-ak brendiranih trgovačkih društava dolaze u problem likvidnosti, bez investicijskog su potencijala, i gube polagano mogućnost izvoza, s obzirom da nemaju efikasne elemente koji prate njihovu izvoznu politiku.

Žigman: Trenutno na raspolaganju 30 mlrd kuna za ulaganja u dionice

Ante Žigman, predsjednik upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) kazao je da OMF-ovi trenutno mogu ulagati 30 milijardi kuna u dionice, pri čemu ocjenjuje da postoji ogroman prostor.

Kada je konkretno riječ o Rimac Automobilima, Žigman napominje da se ta kompanija prvo mora izlistati na burzu bilo gdje na svijetu, pa će OMF-ovi tada moći u nju ulagati. Žigman smatra da država ima jako dobre segmente koji bi se mogli privatizirati, navevši pritom područja energetike, transporta i distribucije. Govorivši konrektno o distribuciji, u smislu nošenja pošiljaka i kupnje preko interneta, kazao je da “imamo tu jednu firmu u rukama države koja taj posao jako dobro radi”, aludirajući na Hrvatsku poštu.

Stoga ocjenjuje da bi se mogla naći područja za ulaganja OMF-ova te oni ne bi morali tražiti prilike u inozemstvu. Član Uprave AZ-a Mario Staroselčić ističe da su OMF-ovi dosad uložili već više od 10 milijardi kuna u domaće kompanije, a kako je jedan od glavnih uvjeta za takva ulaganja izlistanost na burzi, što podrazumijeva transparentnost i sigurnost.

Staroselčić poručuje da bi OMF-ovi željeli projekte koji bi im osigurali predvidljivi novčani tijek za dulje razdoblje, po mogućnosti da su projekti i u Hrvatskoj, a ako ne, alternative za ulaganja će biti prisiljeni potražiti i vani, pri čemu napominje da nije za očekivati da će ovaj “cash” ovdje ostati sljedećih 10 godina.

You may also like

0 comments