Home EnergetikaELEKTRIČNA ENERGIJA Obilježeno 50 godina rada HE Senj

Obilježeno 50 godina rada HE Senj

by Petra Rajković

Hrvatska elektroprivreda je danas svečano obilježila 50. obljetnicu puštanja u pogon Hidroelektrane Senj, jedne od najvažnijih sastavnica hrvatskog elektroenergetskog sustava.

Ukupne snage 216 MW, HE Senj je u 50 godina rada proizvela više od 50 milijardi kWh električne energije, odnosno tri puta više od ukupne godišnje potrošnje cijele Hrvatske. 2014. godine je zabilježena najveća proizvodnja od 1,4 milijarde kWh. Kako bi se osigurali uvjeti za siguran i pouzdan rad HE Senj u narednim desetljećima, u tijeku je priprema aktivnosti za revitalizaciju glavnih i pomoćnih pogona agregata hidroelektrane.

Kako bi se u potpunosti iskoristio preostali hidropotencijal rijeka Like i Gacke, HEP planira realizaciju druge faze HES Senj, koji uključuje izgradnju HE Kosinj i HE Senj 2. U tijeku je izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za HE Kosinj i HE Senj 2, što u ovoj fazi podrazumijeva prvenstveno izradu tehničke projektne dokumentacije i Studije utjecaja zahvata na okoliš, te se početkom 2017. godine planira podnijeti zahtjev za pokretanje postupka procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Uz povećanje proizvodnje električne energije, realizacija druge faze HES Senj omogućit će i dodatnu zaštitu od poplava u Kosinjskom polju, poboljšanje sigurnosti vodoopskrbe južnog kraka vodovodnog sustava Hrvatskog primorja, kao i poboljšanje cestovne i druge komunalne infrastrukture u tom dijelu Hrvatske.

Related Posts