NVO-i protiv vladina nacrta gospodarenja otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izradilo je nacrt plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2015. do 2021. godine koji će prvi put sadržavati i plan sprječavanja nastanka otpada, te ga je uputilo u javnu raspravu koja će trajati do 21. listopada, priopćilo je u utorak to ministarstvo.

“Izradili smo nacrt plana gospodarenja otpadom za 2015. – 2021. koji će prvi put sadržavati i plan sprječavanja nastanka otpada. To je u skladu s načelima održivoga gospodarenja resursima i cirkularne ekonomije jer se prema otpadu moramo odnositi kao prema vrijednoj sirovini, a ne nečemu što se zakopava u zemlju”, istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović u povodu predstavljanja toga nacrta u mjerodavnom ministarstvu. Kako se navodi, ministar je ocijenio da je Hrvatska u protekle tri i pol godine napravila velike pomake na bolje u uvođenju cjelovitoga sustava gospodarenja otpadom dodavši kako imamo još puno posla i ogroman potencijal jer svaka tona otpada koja ne završi na odlagalištu, pridonosi otvaranju novih radnih mjesta.

Cilj donošenja novoga plana definiranje je mjera za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Nacrt sadrži više od 70 konkretnih mjera za unaprjeđenje sustava razvrstavanja otpada, izgradnju centara za gospodarenje otpadom i zatvaranje i sanaciju odlagališta otpada, navodi Ministarstvo.

Hrvatska do 2020. godine mora osigurati odvojeno prikupljanje 50 posto otpadnoga papira, metala, plastike i stakla te su planom definirane mjere kako bi se ostvario taj cilj. Kad je pak riječ o planu sprječavanja nastanka otpada, u Ministarstvu ističu da je to u skladu s razvojnom strategijom Europa 2020. čiji je središnji aspekt prelazak s linearne na cirkularnu ekonomiju koja osigurava održivo gospodarenje resursima. Plan predviđa unaprijeđenje postojećega sustava razvrstavanja otpada kroz razvoj infrastrukture i nabavu komunalne opreme. Primjerice, povećavanjem broja zelenih otoka, razvojem mreže reciklažnih dvorišta i uspostavom sortirnica.

Ističe se i važnost usklađivanja dinamike saniranja i zatvaranja sanacije odlagališta s dinamikom gradnje centara za gospodarenje otpadom. U Hrvatskoj je planirana gradnja 13 centara za gospodarenje otpadom čija se vrijednost procjenjuje na oko pet milijarda kuna. Planira se i razvijanje sustava energetske oporabe otpada koja je važan dio cjelovitoga sustava gospodarenja otpadom.

Planom se predviđa i uvođenje odvojenoga sakupljanja biootpada na kućnom pragu gdje god je to moguće i postavljanja posebnih spremnika za biorazgradivi otpad u sklopu reciklažnih dvorišta. Unaprjeđenje sustava obrade biorazgradivog otpada planira se provesti i nastavkom aktivnosti izgradnje postrojenja za kompostiranje i bioplinskih postrojenja. Predviđena je i uspostava posebnih sustava gospodarenja otpada za otpadni mulj, građevni otpad, otpadni tekstil i obuću, medicinski otpad i ambalažni otpad.

Javni uvid u Stratešku studiju i nacrt prijedloga Plana javnosti će tijekom javnog uvida i javne rasprave biti dostupan u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i na internetskim stranicama Ministarstva www.mzoip.hr.

Najveća hrvatska nevladina udruga za zaštitu okoliša Zelena akcija pozvala je građane da se uključe u javnu raspravu o planu i usprotive se, kako kažu, “zastarjelim idejama koje štite otpadnu mafiju, a građanima poskupljuju račune”. Dodaje kako je u Ministarstvu, daleko od očiju šire javnosti, održano javno izlaganje nacrta plana te da su njihovi aktivisti istaknuli transparent “Reciklirajte otpad, a ne loše ideje!”.

Naime, kako kažu u toj udruzi, ako plan bude usvojen u predstavljenom obliku, gospodarenje otpadom u Hrvatskoj nastavit će se u neuređenom sustavu na kojemu određeni sumnjivi interesi zarađuju milijune. Tvrde kako je predloženi koncept okolišno i financijski štetan jer se u njemu otpad miješa i potom spaljuje u cementarama i spalionici, a građani nemaju mogućnost samostalno formirati vlastite račune odvajanjem otpada.

Zelena akcija podsjeća da postoji zakonska obveza od 50 posto odvajanja otpada do 2020. godine, a Hrvatska je na niskih 15 posto. “EU je u procesu donošenja novih direktiva koje će zahtijevati 70 posto i zaustaviti financiranje spaljivanja te visokim penalima kazniti zemlje koje nisu ispunile navedene ciljeve i krše hijerarhiju gospodarenja otpadom. Ministar Zmajlović je odlučio ignorirati i tu činjenicu i dodatno osiromašiti građane”, navodi Zelena akcija. Dodaje da se sustav prevencije nastanka, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada u ovom planu spominje sporadično, bez kvalitetnih mjera i uz minimalna ulaganja čime se nastoji zadovoljiti forma i stvoriti privid da će se i po tom pitanju nešto poboljšati.

You may also like