Nuklearna elektrana Krško nakon remonta ponovno u sustavu

U Nuklearnoj elektrani Krško nakon uspješno završenog remonta započinje 28. gorivi ciklus. NEK je u nedjelju, 17. svibnja 2015., u 1 sat ponovno uključena u elektroenergetski sustav, priopćeno je iz elektrane.

“Nakon ispitivanja na niskoj snazi postupno ćemo povećavati snagu elektrane. Tijekom redovnog remonta, koji je započet 11. travnja, izveli smo sve planirane radove preventivnog održavanja, zamjenu nuklearnog goriva i uspješno zaključili ulaganja s područja tehnološke nadgradnje. Remont se odvijao sukladno planovima. Rezultati opsežnih pregleda su u granicama očekivanja te su dobra osnova za siguran i pouzdan rad u 28. gorivom ciklusu. Tijekom remonta izveli smo opsežan standardni program održavanja i provjeravanja strojarske, električne i mjerno-regulacijske opreme. Posebno izdvajamo vizualni i ultrazvučni pregled goriva, ultrazvučni pregled svežnjeva kontrolnih palica i reaktorske posude, ispiranje taloga s cijevnih stijenka parogeneratora i pregled U-cijevi parogeneratora te desetogodišnji remont jedne od dviju niskotlačnih turbina. U reaktorsku posudu uložili smo gorive elemente, među njima 56 svježih, koji čine jezgru u sljedećem gorivom ciklusu”, navodi se u priopćenju.

“Završili smo svih 25 planiranih modernizacija, među kojima je bila i modifikacija za preusmjerenje protoka vode u reaktorskoj posudi, koja je važna za osiguravanje cjelovitosti nuklearnog goriva tijekom rada elektrane. Obnovili smo sustav napajanja vlastite potrošnje rasklopnog postrojenja. Time je završen projekt cjelovite obnove rasklopnog postrojenja, koji smo više godina izvodili zajedno sa sustavnim operaterom ELES. Cjelovita obnova važna je za pouzdan rad elektroenergetskog sustava i osiguravanje pouzdane opskrbe potrošača električnom energijom. Od niza mjera potrebnih za otklanjanje posljedica učinaka povišenog nivoa rijeke Save zbog izgradnje akumulacijskog bazena hidroelektrane Brežice kao prva izvedena je prilagodba sustava sigurnosne opskrbne vode. Remont se odvijao sukladno planovima i bez neočekivanih odstupanja. Njegovu je izvedbu uz zaposlene u NEK-u podupiralo oko 1000 domaćih i inozemnih specijaliziranih radnika. Kvalitetu izvođenja remontnih radova u okviru nadzora Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost pratile su ovlaštene stručne organizacije te su o tome dale pozitivno mišljenje”, zaključuje se u priopćenju iz NEK-a. (Energetika-net)