Nuklearke dobre za niskougljinu struju

Sto nuklearnih reaktora

Nuklearna energija pokriva oko 10 % globalne proizvodnje električne energije, od toga doprinosi gotovo trećinu sve niskougljične električne energije. Oko 100 nuklearnih reaktora već je, nakon nadogradnje, primilo dozvole za produljenje pogonskog vijeka.

Produljenje pogonskog vijeka za 10 godina (40 + 10) = + 26.000 TW h niskougljične električne energije.

Prema izvješću Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) produljenje njihovog pogonskog vijeka za 10 godina imalo bi učinak umnožavanja budući da bi dodalo 26.000 TW h niskougljične električne energije, što je više od polovine električne energije proizvedene u razdoblju od 40 godina u nuklearnim elektranama.

Produljenje pogonskog vijeka za dodatnih 10 godina (50 + 10) = + 31 400 TW h niskougljične električne energije

Produljenje pogonskog vijeka za daljnjih 10 godina na ukupno 60 godina dalo bi dodatnih 31 400 TW h električne energije. Ta dodatna proizvodnja značila bi gotovo 2 % svjetske niskougljične električne energije proizvedene od 2020. do 2080. godine. Uz produljenje pogona na 80 godina te vrijednosti bi se udvostručile.

You may also like