Novi način naplate odvoza otpada

Zagreb – Naplata odvoza komunalnog otpada prema količini u Zagrebu će se početi provoditi od 1. ožujka u Mjesnom odboru Horvati (Gradska četvrt Brezovica), sa 440 korisnika, a do kraja godine proširit će se na cijeli grad, najavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi.
Građani će odvojeno prikupljati otpad putem specijaliziranih spremnika smještenih na reciklažnim dvorištima i “zelenim otocima”, gdje se nalaze spremnici za razne vrste otpada, čime će si smanjiti račune. Miješani otpad odlagat će se u spremnike čiji će volumen i broj korisnici ugovoriti sa Čistoćom, rekao je direktor Sektora za komercijalne poslove Čistoće Robert Kahlina. Na pitanje o mogućim uštedama, Kahlina kaže da će u MO Horvati naplata po kućanstvu iznositi oko 57 kuna mjesečno, što odgovara dosadašnjem računu za šezdesetak kvadrata stambenog prostora. No, kako se u Horvatima uglavnom nalaze obiteljske kuće veličine od 150 do 300 kvadrata, korisnici će uštedjeti od 200 do 250 kuna mjesečno.

Čistoća će pokušati postaviti što veći broj “zelenih otoka”, koji su trenutno postavljeni na 1800 lokacija, te ukupno 17 reciklažnih dvorišta, umjesto sadašnjih devet, kako bi svaka gradska četvrt imala svoje dvorište. Tamo gdje to neće biti moguće uvest će “mobilna reciklažna dvorišta”. Korisnicama će ponuditi ugovore na temelju kojih će Čistoća obračunavati naplatu odvoza komunalnog otpada. Ako Zagrepčani trebaju jednokratno odložiti otpad koji nadmašuje kapacitet njihovih spremnika, moći će kupiti specijalne vreće za otpad od 30 i 60 litara. Glomazni otpad odvozit će se temeljem zahtjeva korisnika dva puta godišnje, a maksimalni volumen po odvozu je do dva kubična metra.