NO HRT-a vratio Sinišu Kovačića na mjesto komentatora

Nadzorni odbor (NO) HRT-a je na izvanrednoj žurnoj sjednici održanoj u srijedu donio zaključak kojim se utvrđuje da prestankom mandata v.d. glavnog ravnatelja Siniše Kovačića od 1. listopada Hrvatska radiotelevizija nema zakonskog zastupnika niti odgovorne osobe, bez obzira na stanje upisa u sudskom registru, o čemu će NO obavijestiti Trgovački sud u Zagrebu.

“Radi zaštite interesa HRT-a te osiguranja redovnog poslovanja HRT-a u novonastalim okolnostima, Nadzorni odbor utvrđuje obvezu Ravnateljstva HRT-a i svih v.d. ravnatelja poslovnih jedinica HRT-a da nastave rukovoditi svojim poslovnim jedinicama, svaki u okviru svojih nadležnosti iz djelokruga poslovne jedinice kojom rukovodi, na način kako je to propisano i utvrđeno općim aktima HRT-a”, stoji u zaključku NO-a u kojem se navodi i “poduzimanje žurnih mjera” za prevladavanje situacije u kojoj HRT nema odgovornu osobu i zakonskog zastupnika.

NO je utvrdio i da je 1. listopada prestao važiti dodatak ugovora o radu od 7. ožujka kojeg je sa Sinišom Kovačićem sklopio predsjednik NO-a Šenol Selimović, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

“Daje se nalog Ravnateljstvu HRT-a da odmah i bez odgađanja, a najkasnije 6. listopada, sukladno preuzetim obavezama HRT-a iz članka 2. stavka 2. Dodatka ugovora o radu , rasporede Sinišu Kovačića na poslove radnog mjesta ‘komentator’ ili ako navedeno radno mjesto ne postoji u važećoj sistematizaciji radnih mjesta, na drugo odgovarajuće radno mjesto prema dostignutoj profesionalnoj razini, u skladu sa stručnom spremom, odnosno radnim iskustvom, istih karakteristika i složenosti kao radno mjesto komentator”, ističe se u priopćenju u kojem se navodi i da je dan nalog Ravnateljstvu da “odmah i bez odgađanja izvrši preuzimanje bankovnih kartica i drugih zaduženih stvari od dosadašnjeg v.d. glavnog ravnatelja HRT-a”.

Osim toga, NO je dao nalog Kovačiću da u roku od 15 dana od donošenja tog zaključka dostavi izvješće o svom radu i radu HRT-a u njegovu mandatu od 6. ožujka do 30. rujna te o stanju svih započetih i nedovršenih poslova , ali je Nadzorni odbor naložio i Ravnateljstvu HRT-a izvješće o financijskom poslovanju od početka ove godine.

NO je poništio Kovačićevu odluku kojom je posljednjeg dana svojeg mandata, 30. rujna, donio Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje HRT-a “zbog njegove ništavnosti” i iz razloga što taj opći akt nije donesen u postupku propisanim Statutom HRT-a.

Zaključkom je također dan nalog internoj reviziji HRT-a za revizijom postupka nabave programa po javnom pozivu za nabavu 21 emisije od neovisnih proizvođača u 2016., “a posebno onih ugovora koji su sklopljeni u vrijeme trajanja javnog poziva, prije isteka roka za predaju radova”.

Iz vodstva HRT-a, čiji su članovi na poziv NO-a sudjelovali na sjednici, nakon objave zaključka kratko su za Hinu poručili “kako smo vrlo blizu trenutka kada HRT neće moći funkcionirati” te kako se na HRT-u nadaju da do “prijeteće blokade poslovanja ipak neće doći” te da će se “ubzo naći rješenje” u otvorenoj krizi upravljanja javnom radiotelevizijom koja više nema zastupnika niti odgovorne osobe

Zaključak Nadzornog odbora HRT-a donesen je na izvanrednoj i žurnoj sjednici sazvanoj u utorak, a na kojoj se nisu pojavili predsjednik NO-a Šenol Selimović i članica Katarina Bakija. Zaključak su donijela tri člana NO-a, a kao predsjedavajuća sjednice potpisuje ga Anja Šovagović Despot.

S druge strane, s HRT-a je neslužbeno potvrđeno da je bivši v.d. glavnog ravnatelja Siniša Kovačić već u srijedu napustio ured glavnog ravnatelja.

You may also like

0 comments