Njemačka u problemima zbog velike usredotočenosti na obnovljive izvore energije

Odluka njemačke Savezne vlade iz 2011. godine da zbog nesreće u NE Fukushima 1 u Japanu zatvori sve njemačke nuklearne elektrane do 2022, a nuklearnu energiju nadoknadi iz drugih izvora izazvala je sada neočekivani problem za njemačku energetiku.

Zbog pada cijena energije jednostavno nema investitora koji žele ulagati u plinske elektrane kojima se željelo zamijeniti nuklearne elektrane. Naime, ni najmodernija tehnologija ne može omogućiti da plinske elektrane pod sadašnjim uvjetima posluju isplativo. Uz to, zbog neisplativosti poslovanja do kraja 2015. godine zatvorit će se 50 elektrana, ne uključujući nuklearne, dok od 74 elektrane koje se planiraju sagraditi, njih 39 još nema riješeno financiranje. Iz obnovljivih izvora sada se zadovoljava 27% potreba za energijom, a i mnoge planirane elektrane su za buduću proizvodnju iz obnovljivih izvora. Ironično je što su veliki poticaji za razvoj proizvodnje iz obnovljivih izvora i brojni sagrađeni kapaciteti srušili cijenu energije, što se sada pokazuje ključnom preprekom za isplativost rada tih elektrana i investiranje u nove elektrane. Velike njemačke energetske tvrtke zbog pada cijena energije bilježe značajan pad dobiti, što im otežava financiranje novih projekata te sada stabilnost cijelog elektroenergetskog sustava počiva na nuklearnim elektranama koje su još u pogonu, javlja ruski portal ‘Sputnik News’.