NIS traži partnera za izgradnju plinske elektrane

U Srpskoj crnji

Naftna industrija Srbije raspisala je natječaj za izbor partnera za izgradnju male elektrane Srpska Crnja snage 2 MW, s priključkom na infrastrukturu. Posao uključuje i priključenje male elektrane na infrastrukturu, a kriterij za odabir je ekonomski najprihvatljivija ponuda s aspekta NIS-a, pod uvjetom da bude pozitivno tehnički ocijenjena.

NIS traži partnera koji će ishoditi sve dozvole i suglasnosti, uključujući i uporabnu dozvolu, osigurati materijale i opremu, izraditi tehničku dokumentaciju, izgraditi elektranu, pustiti je u rad i održavati 15 godina.

Budući energetski objekt je kontejnerski sustav za proizvodnju električne energije s plinskim motorom ili plinskom turbinom sa svim pomoćnim sustavima i podsustavima koji bi trebali omogućiti autonomni rad.

Bit će priključen na sustav sirovog plina iz polja Srpska Crnja, a imat će i priključak na elektroenergetski sustav.

Eksploatacijsko polje Srpska Crnja nalazi se u sjevernom Banatu oko 25 km jugoistočno od Kikinde i administrativno pripada općini Nova Crnja.

You may also like