Nexus fond promijenio upravljača

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u četvrtak se suglasila da tvrtka Prosperus Invest preuzme poslove upravljanja nad fondom Nexus FGS II od depozitara, Privredne banke Zagreb (PBZ).
Hanfa je rješenjem od 11. siječnja ove godine oduzela odobrenje za rad društvu Nexus Private Equity Partneri odnosno za upravljanje fondovima Nexus FGS i Nexus FGS II, a poslove upravljanja nad ta dva fonda preuzele su banke depozitari – Splitska banka i Privredna banka Zagreb.

Te su banke bile zadužene i provesti postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koja ispunjavaju uvjete i zainteresirane su preuzeti upravljanje dvama fondovima te izabrati to novo društvo.

Splitska banka, kao depozitar fonda Nexus FGS, provela je i okončala postupak izbora novog društva za upravljanje, a Hanfa je 15. ožujka dala suglasnost da poslove upravljanja tog fonda preuzme Inspere Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Upravni odbor Hanfe na današnjoj je sjednici rješenjem izdao “suglasnost društvu Prosperus Invest d.o.o. za preuzimanje poslova upravljanja nad Nexus FGS II – otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom, od Privredne banke Zagreb d.d. (depozitara)”.

Iz Hanfe u priopćenju navode kako je rješenje te agencije donijeto nakon što je depozitar, PBZ proveo i okončao postupak izbora novog društva za upravljanje FGS-om, kao i da su, u skladu sa svojim ovlastima, od PBZ-a zatražili dostavu očitovanja i opisa postupka izbora novog društva za upravljanje.

“Utvrđeno je da se na javni poziv javilo više zainteresiranih društava za upravljanje. Depozitar je postupajući u skladu sa svojom obvezom da prilikom izbora novog društva vodi računa isključivo o interesima ulagatelja, odredio kriterije za odabir najbolje ponude, o kojima je obavijestio društva koja su ispunjavala zakonske uvjete za upravljanje fondom do okončanja prikupljanja ponuda, pozvao je ulagatelje da iskažu svoje interese u odnosu na zaprimljene ponude te je na temelju kriterija i uz uvažavanje iskazanih interesa ulagatelja donio odluku o odabiru novog upravitelja”, navode iz Hanfe.

Hanfa tijekom obavljanja svojih nadzornih aktivnosti provjerava postupaju li subjekti nadzora, a što uključuje i depozitare, u skladu s propisima koji uređuju njihovo poslovanje. No, iz Hanfe pritom ističu i kako “je postupak izbora i definiranje kriterija za izbor na odluci banke koja je depozitar fonda”.

Napominju i kako nakon prijenosa upravljanja fondom s depozitara na novo društvo za upravljanje, ulagatelji u skladu s važećim propisima imaju mogućnost promjene društva za upravljanje.

Inače, prema pisanju medija na natječajima za preuzimanje poslova upravitelja fondovima Nexus FGS i Nexus FGS II bilo je više zainteresiranih odnosno njih desetak, među kojima i dva inozemna društva za upravljanje alternativnim fondovima.

Prosperus Invest osnovan je 2010. godine, a na čelu su mu Joško Miliša, predsjednik Uprave, i Tomislav Tičić, član Uprave.

Po podacima iz sudskog registra, osnivači društva su Joško Miliša, Marko Udovičić, Zrinka Panjol-Tuflija, Ivana Hatvalić te američko društvo Spitzberg Partners LLC, koje je u sudski registar upisan u studenom prošle godine.

You may also like