Neuspjeh pretvaranja Hrvatske u malu Norvešku obilježilo godinu

U fokusu javnosti ove je godine bila i dodjela dozvola za istraživanje ugljikovodika u Jadranu. Prvoga radnog dana 2015. Ministarstvo gospodarstva objavilo je da je dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na deset istražnih prostora na Jadranu dobilo pet kompanija – Marathon Oil, OMV, Eni, Medoilgas i Ina.

Dodjela istražnih polja izazvala je brojne reakcije, napose ekoloških udruga i predstavnika turističkog sektora. Tako je u Ministarstvo gospodarstva, nakon javne rasprave koja je završila sredinom veljače, stiglo više od 2.600 primjedbi vezanih uz Stratešku studiju utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. To je potaknulo premijera Zorana Milanovića na najavu mogućnosti referenduma o tom pitanju, a uslijedile su i dvije saborske interpelacije, na inicijativu HDZ-a i OraH-a. Vlada je interpelacije odbacila, a kasnije je u Sabor poslala poseban zakon o zaštiti priobalja.

Novi udarac istraživanju nafte i plina u Jadranu uslijedio je krajem srpnja, kada je konzorcij u kojem su američki Marathon Oil i austrijski OMV odustao od potpisivanja ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na Jadranu zbog neriješenog pitanja granice sa Crnom Gorom. Krajem rujna, Vlada je ukinula dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu na sedam istražnih prostora od kojih su Marathon Oil i OMV odustali, a sklapanje koncesijskih ugovora za druga polja odgodila nakon parlamentarnih izbora.

You may also like