NEK iznad planiranoga za dva posto

NE Krško je u svibnju 2016. proizveo 541667 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 516011,4 MWh neto električne energije. Kako je priopćeno iz NEK-a, u tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,18 % iznad planirane (510000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U svibnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,3 ºC, a najviše za 2,1 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 1,02%, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 8,06%.

Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00041%, a godišnje 0,00379%. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u svibnju iznosio je 0,15% i 0,49% godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom su mjesecu uskladištena 4 paketa (0,832 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

You may also like