Neće biti drugog bloka NE Krško?

Slovenski operator prijenosne mreže ELES objavio je novi nacrt rada za period 2015-2024. prema kojem se ne predviđa izgradnja drugog bloka nuklearne elektrane Krško, niti proizvodnju iz TE Trbovlje.

Prijašnji razvojni plan za 2013.-2022. spominjao je novi blok nuklearke. Izazov u idućem razvojnom razdoblju za Sloveniju bit će trošak međudržavne razmjene sekundarne rezerve s obzirom na viškove energije u sustavu. ELES u tom segmentu još od 2013. surađuje s austrijskim APG-om. Također, Slovenija ima problem tercijarne rezerve jer ni jedna država nema tako nepovoljan razmjer ukupno instaliranih kapaciteta i zahtijevanog kapaciteta tercijarne rezerve. ELES naglašava da je taj omjer još lošiji s uključivanjem TE Šoštanj 6 u rad, jer je uključivanjem velikih proizvodnih jedinica porasla potreba za tercijarnom rezervom. U nacrtu se spominje gradnja interkonekcije Žerjavinec (Hrvatska)-Heviz (Mađarska)-Cirkovce (Slovenija), dalekovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince, prelazak 220 kV na 400 kV naponski nivo (Divača-Beričevo, Beričevo-Podlog, Podlog-Cirkovce) i projekt pametnih mreža Sincro.Grid, objavila RTV Slovenije.

You may also like

0 comments