NE Krško je blago prebacila planove

Krško – NE Krško je u siječnju 2015. proizvela 544231,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 518256,4 MWh neto električne energije.

U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,63 % iznad planirane (515000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U januaru se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,9 ºC, a najviše za 2,6 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u siječnju iznosio 1,21 %, a ukupni godišnji udio do kraja siječnja 1,21 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0005 %, a godišnje 0,0005 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva.

Ocijenjeni utjecaj u siječnju iznosio je 0,06 % i 0,06 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 3 paketa (2,607 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.

You may also like