Narodna skupština RS-a će raspravljati o izgradnji malih hidroelektrana

U dnevni red sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za 19.svibanj, uvršena je i inicijativa banjalučkog Centra za zaštitu životne sredine protiv izgradnje malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska.

Parlamentarcima su dostavljeni i potpisi građana, te se od Skupštine RS-a traži usvajanje zaključka kojim se konstatuje da gradnja malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska nije od javnog interesa. U inicijativi se traži da parlament RS-a prihvati značaj i postojanje Nacionalnog parka Sutjeska i podrži očuvanje flore i faune u njenom izvornom obliku, te da Nacionalni park Sutjeska dobije posebnu brigu i zaštitu. Također, traži se da Narodna skupština RS-a zaduži entitetsku vladu da pokrene postupak raskida ugovora o koncesiji za izgradnju pet malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska, na rijekama Sutjeska i Hrčavka.

U obrazloženju ove inicijative ekolozi navode da su i građani svojim potpisima ukazali da izgradnja malih hidrocentrala ima štetni uticaj na životnu sredinu u NP Sutjeska. Istakli su i da se u kanjonima Sutjeske i Hrčavke nalazi nekoliko “Natura 2000 staništa”, kao i da je mala hidroelektrana “Sutjeska 2A” planirana u neposrednoj blizini prašume Perućica (jedan kilometar važdušne linije), koja je u prvom režimu zaštite i ne bi smjela imati nikakav negativan uticaj. To bi bilo nemoguće izbjeći izgradnjom MHE, zbog uticaja buke, mogućeg zagađenja te sigurne promjene mikroklime. Područje NP Sutjeska je jedno od potencijalnih budućih IBA područja (Important Bird Area), te su pokretači ove inicijative pojedinačno naveli životinje i biljke koje su značajne za ovo područje. “Izgradnja ovih MHE nema takvu ekonomsku dobit, koja bi mogla opravdati njihovu izgradnju na teritoriji Nacionalnog parka” tvrde ekolozi. Končanu riječ će ipak dati poslanici Narodne skupštine RS-a, 19.svibnja. (Fena)