Međunarodna agencija za energiju (IEA) nakon pet godina objavila je novi izvještaj Projecirani troškovi proizvodnje električne energije, sastavljen u suradnji s Agencijom za nuklearnu energiju. Promatrani su troškovi proizvodnje u više od 180 elektrana, od velikih nuklearki, do elektrana na fosilna goriva te vjetroelektrane i FN elektrane u 22 zemlje, uključujući Brazil, Kinu i Južnu Afriku.

Novi izvještaj detaljno analizira različite tehnologije diljem svijeta te pokazuje da obnovljivi izvori energije mogu proizvesti električnu energiju blizu ili čak ispod troška proizvodnje u novim elektranama na fosilna goriva. Također, izvještaj pokazuje da nove nuklearne elektrane proizvode struju jeftinije nego drugi postojeći bazni izvori kao što su TE na ugljen plin i to tijekom cijelog životnog vijeka uz relativno niske troškove financiranja. Izvještaj bilježi značajan pad u cijeni proizvodnje energije iz fotonapona i vjetroelektrana, s naglaskom na fotonapon, a sve kao rezultat tehnološkog napretka. Taj pad troškova, kao i plato cijena iz novih nuklearki, utječe na inflaciju troškova u proteklih pet godina. Ni jedna tehnologija nije se pokazala kao najjeftinija pod svim uvjetima; mnogi faktori određuju krajnji trošak investicije, prije svega lokalni utjecaji kao što su struktura tržišta, politike i raspoloživost resursa.

Related Posts