Moramo zaustaviti širenje informacija iz istraga

Večernji list
Treba zaustaviti curenje informacija i istrage proglasiti tajnima, kazao je u razgovoru za Večernji list od petka predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, govoreći o polemikama u vrhu države “čija je žrtva i sudstvo”.

Aktualne rasprave o postupcima u tijeku i sudbenoj vlasti, smatra Sessa, štetne su zbog više razloga. Suđenje izvan sudnice šteti integritetu sudskog postupka, stvara atmosferu da je sve jasno, da postupak i nije potreban, tako da prijeki sud javnosti donosi odluke i pokopava autoritet suda. “Neću govoriti o ostalim sastavnicama pravosuđa, ali dok god se sudstvo bude koristilo kao vreća za boks i dok god se javnost bude hvatala za kritike koje dolaze samo s jedne strane, percepcija sudstva neće biti bolja”, kaže Sessa.

Kad je riječ o tajnim izvidima i istragama, Sessa objašnjava da se za izvide i posebne dokazne radnje ne smije znati, a za istragu se smije znati, ali se ne smije iznositi u javnost sadržaj dokaza. Ako želimo imati jasne odnose, onda treba samo propisati da su istrage tajne i da postupak postaje javan u fazi rasprave, smatra predsjednik Vrhovnog suda. “Ni postupci iz domene obiteljskog prava nisu javni, zamislite da netko iz njih iznosi osobne ili pikantne detalje”.

Kazao je i da sudac mora voditi računa o tome da živimo u vremenu u kojem svaki susret može dobiti značenje koje mu ne pripada i da, makar i nepravedno, može dovesti u pitanje njegov integritet. “To je naša žalosna stvarnost. Trebaju pripaziti gdje, kada i s kime će se pojaviti i u kakvim okolnostima”, rekao je Sessa.

You may also like