Mnoge kineske obitelji nemaju novca za drugo dijete

Više djece, više sreće, kaže stara kineska izreka, ali u današnjoj “socijalističkoj tržišnoj ekonomiji” mnogi si moderni Kinezi drugo dijete ne mogu priuštiti. Taksist Wang jedva je povjerovao kad je na radiju čuo vijest da je Kina nakon 36 godina odlučila ukinuti politiku jednog djeteta, ali je onda odlučio podijeliti emocije.  “Neče biti razlike. Samo će si bogati moći priuštiti drugo dijete”, rekao je Wang, otac jedanaestgodišnjeg dječaka. “Ja ne mogu”.

Kinezi su desetljećima čekali da im vladajuća Komunistička partija ublaži strogu politiku obiteljskog planiranja. Kina je kontroverznu politiku jednog djeteta uvela 1979. godine kako bi suzbila nagli rast broja stanovnika. Mjera je, međutim, dovela i do starenja stanovništva i gubitka radne snage. Odluka da se takva politika promijeni bila je neočekivana, iako su se dugo vagali razlozi za i protiv.

No mnogi su je Kinezi dočekali hladno zbog visokih cijena stanovanja i obrazovanja djeteta. “Dopuštenje da se ima drugo dijete, ne znači imati mogućnosti za to”, pisali su građani na društvenim mrežama.  Drugi dodaju da je mjera zakašnjela i da neće imati brzog učinka na demografske promjene i rješavanja problema starenja stanovništva. “Dvojica sinova značila bi kraj obitelji”, napisao je jedan bloger, naglasivši da već i danas cijela rodbina mora skupljati novac za stan, koji je u Kini svojevrsni preduvjet da muškarac oženi djevojku.  Mnogi parovi i sami su iz obitelji s jednim djetetom i navikli su se na koncept. Neovisno o svim problemima, ankete pokazuju kako bi otprilike pola parova, barem deklarativno, htjelo imati drugo dijete.

Pozitivne učinke nove mjere stručnjaci očekuju između 2040 i 2050. godine. Pretpostavlja se da će se do tada povećati broj radne snage pa će i pritisak na mirovinske fondove biti manji. Trebao bi se smanjiti i višak muškaraca u zemlji, jer je državna politika jednog djeteta dovela do brojčane neravnopravnosti spolova. Poduzimali su se selektivni pobačaji ženskih plodova jer se tradicionalno vjeruje da će muško dijete osigurati bolju starost svojim roditeljima. Po posljednjim podacima, u Kini se na 100 djevojčica rađa 117 dječaka, što pak znači i da je muškarcima teže naći suprugu, posebno ako su bez novca. Uvođenje politike dva djeteta trebao bi smanjiti taj pritisak.

Kineske vlasti provedbu nove politike namjeravaju prepustiti pokrajinskim vlastima. Parovi koji žele drugo dijete i dalje će morati tražiti odobrenje.  U uvodniku u petak državni list Global Times navodi kako je ukidanje politike jednog djeteta “odraz narodne volje”, priznajući da je ta mjera među pukom bila mrska. Ali, dodaje list, obiteljsko planiranje “obuzdalo je nekontrolirani rast broja stanovnika i dalo poticaj ekonomskom uzletu”. Mnogi sada, međutim, pozivaju na potpuno ukidanje državne intervencije u obiteljsko planiranje i dopuštanje da obitelji same donesu svoju odluku. “S našeg stajališta država i dalje nastavlja arbitrarno i nepotrebno intervenirati u reproduktivna prava ljudi”, rekli su u kineskom Human Rights Watchu.

You may also like