MMF danas odlučuje o aranžmanu sa Srbijom

BEOGRAD – Bord izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda trebalo bi danas u Vašingtonu da donese odluku o sklapanju aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom, što je stranim investitorima uvek nedvosmislen signal da je zemlja koja dobije takav sporazum finansijski stabilna i sigurna za ulaganje.

Novi trogodišnji aranžman, prema najavama članova Vlade Srbije, neće podrazumevati novi zajam od MMF-a za jačanje deviznih rezervi Srbije, jer je Srbija dovoljno likvidna, te joj kredit nije potreban. Vlada Srbije ovim aranžmanom praktično preuzima, u skladu sa Zakonom o budzetu za 2015. obavezu da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju, restruktuiranje javnog sektora, odnosno, strukturne mere i mere makroekonomske stabilizacije, kao i da će u naredne tri godine smanjiti deficit za 1,3 do 1,4 milijardu evra ili za 4,25 odsto BDP.

Ukoliko MMF odobri novi aranžman, prva kontrola izvršenja preuzetih obaveza uslediće polovinom maja, kada će predstavnici ove institucije doći u Beograd. Premijer Srbije Aleksandar Vučić takođe je nedavno objasnio da “sporazum ne potpisujemo zbog toga što tražimo novac, vec zato što nam je potrebna sigurnost”.

Razgovori sa delegacijom MMF, koju je predvodila šef Misije te finansijske institucije za Srbiju Zuzana Murgasova, zvanicno su poceli 4. novembra prošle godine i trajali su dve nedelje. Po završetku razgovora, Murgasova je ukazala da za Vladu Srbije izazov ostaje visoka stopa nezaposlenosti, visok javni dug i visok deficit budžeta. “U narednom periodu potrebno je sprovoditi mere ekonomskog oporavka koje ce obezbediti makroekonomsku stabilnost, otvaranje novih radnih mesta, te sprovodenje fiskalne konsolidacije, koja treba da zaustavi rast javnog duga”, rekla je Murgasova.

Srbija je u poslednjih 15 godina imala tri sporazuma sa MMF-om: od 2001. do 2004. stend-baj aranžman i 2009. aranžman iz predostrožnosti. Poslednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra 2011. godine, a zamrznut februara naredne godine, jer je budžet za 2012. odstupio od dogovorenog fiskalnog programa.

You may also like