Mljet će biti prvi zeleni otok na svijetu?

Zagreb – Projekt “Mljet – prvi zeleni otok na svijetu”, u sklopu kojeg će se stanovnicima tog otoka subvencionirati nabava električnih vozila, predstavio je na Mljetu pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode Tonči Restović.

Radi se o projektu u okviru kojeg se potiče korištenje vozila na električni pogon kako bi se smanjila emisija CO2 te očuvalo zaštićeno područje otoka. Projekt je dio programa Vlade RH za poticanje energetske učinkovitosti u prometu koje provode MZOIP i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jedna od sedam mjera za učinkovitiji promet je i subvencioniranje kupnje ekološki prihvatljivijih vozila koja se provodi drugu godinu zaredom i za koju je u Fondu ove godine osigurano 14 milijuna za sufinanciranje kupnje hibridnih i električnih vozila građanima i tvrtkama.

“Za našu ustanovu važna je mjera Zelena linija, kroz koji se subvencionira nabava ekoloških vozila i plovila u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Tako je upravo kroz Zelenu liniju JU NP Mljet osigurao sredstva za postavljanje postaja za punjenje električnih vozila koje će uskoro biti stavljene u funkciju, a kojima će pristup potpuno besplatno imati i lokalno stanovništvo, kao i posjetitelji parka. Kako bi Mljet zaista postao prvi potpuno zeleni otok na svijetu, JU NP Mljet pridružuje se Ministarstvu i Fondu te osigurava dodatna sredstva za subvencije kupnje električnih vozila za stanovnike Mljeta”, objavljeno je na stranicama NP Mljet.

Kroz Projekt ‘Mljet – prvi zeleni otok na svijetu’ u kojem osim Ministarstva i Fonda sudjeluje i Nacionalni park Mljet, stanovnicima Mljeta omogućit će se 105.000 kuna državnih poticaja za kupnju električnog automobila.  U sklopu tog projekta, na iznos koji dodjeljuje FZOEU i iznosi do 70.000 kuna za subvenciju kupnje električnog vozila, NP Mljet dodat će 35.000 kuna. Time će stanovnici Mljeta moći nabaviti novi električni auto uz državni poticaj od 105.000 kuna. Pravo na korištenje bespovratnih sredstava NP-a Mljet imat će građani kojima je odobreno sufinanciranje nabave električnih vozila od strane Fonda u sklopu projekta „Vozim ekonomično“ i koji imaju stalno prebivalište na području Općine Mljet.