Ministarstvo gospodarstva pokrenulo portal o cijenama goriva

Zagreb – Ministarstvo gospodarstvo izvijestilo je u srijedu da je pokrenulo poseban portal – www.min-go.hr – o cijenama motornih goriva na svim benzinskim postajama u Hrvatskoj.
Od idućeg tjedna kreće i aplikacija za sve vrste mobilnih uređaja, a na portalu i aplikaciji bit će dostupan popis svih postaja koje prodaju motorna goriva sa svim cijenama te će posebno biti istaknute benzinske postaje s najnižim cijenama, najavljuju iz Ministarstva. Portal na kojemu su dostupne cijene derivata na benzinskim postajama pokrenut je tako oko godinu dana nakon što je zakonski regulirano slobodno formiranje cijena derivata.

Naime, 20. veljače 2014. na snagu je stupio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, kojim je u Hrvatskoj, kao i u većini država članica EU, uređeno slobodno formiranje cijena derivata, na tržišnim principima, te je ukinut do tada važeći pravilnik o utvrđivanju najviših cijena naftnih derivata.Taj je pravilnik obvezivao i naftne kompanije da na svojim mrežnim stranicama objavljuju i ažuriraju promjene cijena derivata, no ukidanjem pravilnika prestala je ta obveza pa su u proteklih oko godinu dana cijene derivata redovito pratili tek neki specijalizirani portali.

No, od 15. veljače energetski subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima i/ili ukapljenim naftnim plinom dužni su svaku promjenu maloprodajne cijene naftnih derivata i/ili biogoriva dostaviti Ministarstvu.

Zbog toga je Ministarstvo izmijenilo Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu i dopunilo Pravilnik o načinu isticanja maloprodajnih cijena za motorna goriva, a te su izmjene i dopune prošli tjedna objavljene u Narodnim novinama. Uz informacije o cijenama derivata, portal i aplikacija putem geolokacije ili pretraživanja davat će i točne informacije o udaljenosti korisnika od benzinske postaje, kao i druge korisne informacije za vozače, poput radnog vremena ili postojanja pristupa za invalide, itd.Putem portala i aplikacije, koja će biti besplatna za korisnike svih vrsta mobilnih uređaja i operativnih sustava, potrošači mogu i prijaviti sve uočene nepravilnosti u cijenama motornih goriva, primjerice eventualna odstupanja od cijena dostavljenih Ministarstvu gospodarstva.

Iz Ministarstva gospodarstva ističu kako, uz dodatno povećanje prava i zaštite potrošača te pružanje nove usluge vozačima, žele potaknuti i tržišno natjecanje među trgovcima motornim gorivima. Trgovci naftnim derivatima, kako se napominje, mogu preuzeti upute koje su im potrebne kako bi ispunili zakonsku obvezu o objavi cijena na portalu i aplikaciji na stranicama Ministarstva gospodarstva.

You may also like