Ministarstvo gospodarstva pokreće aplikaciju za cijene goriva

Ministarstvo gospodarstva sredinom veljače pokreće web portal s ponudom besplatne aplikacije za korisnike svih vrsta mobilnih uređaja, uz pomoć koje će potrošači moći vidjeti cijene goriva na benzinskim postajama i otkriti gdje najbliže i najpovoljnije mogu napuniti spremnike automobila, doznaje se iz Ministarstva.
Zbog toga su danas objavljene izmjene Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu gospodarstva i dopuna Pravilnika o načinu isticanja maloprodajnih cijena za motorna goriva. Prema tim izmjenama, trgovci na malo naftnim derivatima i/ili ukapljenim naftnim plinom, od 15. veljače 2015. godine dužni su svaku promjenu maloprodajne cijene naftnih derivata i/ili biogoriva dostaviti Ministarstvu gospodarstva.

Cijene će se objavljivati na posebnom portalu Ministarstva gospodarstva i aplikaciji za mobilne uređaje, gdje će se biti dostupan popis postaja s najnižim cijenama motornih goriva na tržištu. Portal i aplikacija će prepoznavati geolokaciju te davati točnu informaciju o cijenama goriva, udaljenosti od korisnika, kao i druge važne informacije za vozače.

Putem aplikacije i portala potrošači će moći prijaviti sve uočene nepravilnosti u cijenama motornih goriva, primjerice eventualna odstupanja od cijena dostavljenih Ministarstvu gospodarstva. Uz dodatno povećanje prava i zaštitu potrošača te novu uslugu vozačima, Ministarstvo gospodarstva želi potaknuti tržišno natjecanje među trgovcima motornim gorivima, kažu u Ministarstvu. Aplikacija će biti besplatna za korisnike svih vrsta mobilnih uređaja i operativnih sustava.

You may also like