Ministarstvo financija propituje konverziju

Ministarstvo financija izvijestilo je u petak kako u suradnji s Udrugom Franak analizira pritužbe, kao i dokumentaciju o konverziji koje banke moraju do kraja ovog tjedna dostaviti dužnicima u ‘švicarcima’ te da će rezultati analize biti proslijeđeni središnjoj banci na postupanje.

Ministarstvo financija u suradnji s Udrugom Franak analizira pritužbe i na temelju dostupnih podataka nacrte aneksa ugovora te obavijesti o izračunu konverzije kredita koje su poslane potrošačima, navode iz Ministarstva. Najavljuju i da će po isteku zakonskog roka, kada svih osam banaka izvrši svoju zakonsku obvezu dostave izračuna konverzije kredita, zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu, te na svojim mrežnim stranicama objave kalkulator na temelju kojeg je izračunata konverzija, zajedno sa mišljenjem ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka da je kalkulator izrađen u skladu sa zakonskim odredbama, i nakon njihove detaljne analize, rezultati analize biti proslijeđeni HNB-u na daljnje postupanje. “U slučaju kršenja Zakona o potrošačkom kreditiranju prema vjerovnicima će biti poduzete zakonom predviđene sankcije”, zaključuju iz Ministarstva financija.

Najnovije izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju, koje se odnose na konverzuju kredita u švicarskim francima u eurske kredite, stupile su na snagu 30. rujna ove godine. Tada je počeo teći zakonski rok od 45 dana unutar kojeg osam banaka koje su nudile takve kredite na hrvatskom tržištu – Zagrebačka, Privredna, Hypo, Erste, OTP, Splitska banka, Raiffeisenbank Austria i Sberbank, na adrese više od 50 tisuća korisnika takvih kredita moraju dostaviti izračune konverzije i nacrte aneksa ugovora u kreditima. Također, u tom roku te banke na svojim internetskim stranicama moraju objaviti kalkulator konverzije. Rok do 45 dana istječe u subotu, 14. studenog, a iz većine od osam banaka tijekom ovog su tjedna najavljivali da će ispoštovati zakonske rokove i svim dužnicima dostaviti zakonom određenu dokumentaciju. Kalkulator konverzije, pak, na svojim je internetskim stranicama do petka u podne objavila je samo Privredna banka, dok Erste banka na svojim stranicama ima obavijest da će on biti objavljen do 14. studenog.

You may also like