Mijenja se plan skladištenja nuklearnog otpada

Naručena nova studija

Fond za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško izradit će studiju potresne opasnosti Čerkezovca, na Trgovskoj gori u Sisačko–moslavačkoj županiji. Ondje će biti skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO). Riječ je o lokaciji bivše vojarne Čerkezovac na kojoj će se uspostaviti hrvatski Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO). Usto, oko te će se lokacije postaviti i mreža seizmografa i akcelerografa. Procijenjena vrijednost usluge izrade studije potresne opasnosti i postavljanja i održavanja seizmografa i akcelerografa iznosi 1,8 milijuna kuna.

U studiji bar tri scenarija Studija, navodi se u natječajnoj dokumentaciji koja je objavljena jučer, mora uključiti među ostalim detaljnu analizu lokalne seizmičnosti, uključivo podatke za 2020. i preliminarne podatke o petrinjskoj seriji potresa, analizu izračunatih mehanizama rasjedanja potresa, reevaluaciju parametara potresne opasnosti na osnovnoj stijeni za lokaciju skladišta NSRAO, uključivši prikupljene podatke o seizmičnosti do kraja 2020. Usto, u Studiji se trebaju definirati realistični deterministički scenariji potresa, i to najmanje tri scenarija, u skladu sa seizmotektonskom studijom te je potrebno generirati sintetičke akcelerografe za najmanje tri realistična potresna scenarija koji se mogu primjereno skalirati te koristiti pri projektiranju objekata. Projektom je predviđeno uspostavljanje i održavanje lokalne mreže od tri seizmografa i dva akcelerografa u lokalnom području oko lokacije Centra za zbrinjavanje RAO. Prva postaja na Čerkezovcu postavljena je u studenom 2020. te se će sada postaviti još dvije postaje sa seizmografima i najmanje jednim akcelerografom, a moguće je i da se postojeći uređaji premjeste na pogodnu lokaciju. U Fondu kažu da recentni razorni potresi na banijskom području nisu razlog izrade studije potresne opasnosti za Čerkezovac. Tako navode da je u planu provođenje niza preliminarnih studija i istraživanja s ciljem prikupljanja svih potrebnih informacija, na temelju kojih će se potvrditi adekvatnost lokacije Čerkezovac za uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO.

NSRAO u Centru za zbrinjavanje RAO te postavljanje i održavanje mreže seizmografa i akcelerografa oko lokacije Čerkezovac, tek su jedne u nizu aktivnosti kojima se gore navedeno planira ispuniti – navode u Fondu. Dodaju da je krajem 2015. provedena ocjena potresne opasnosti na širem području Zrinske gore, odnosno preliminarna procjena seizmičkog hazarda, a nakon donošenja Nacionalnog programa, provedena su mjerenja mikroseizmičkih nemira na samoj lokaciji te je u studenom 2020. postavljena seizmografska postaja koja je uključena u nacionalnu mrežu. Navode da će se rezultati preliminarnih mjerenja i očitanja sa seizmološke postaje iskoristiti, zajedno s planiranim istražnim radovima, za izradu seizmotektonske studije i detaljnijih analiza potresne opasnosti, odnosno izradu Studije potresne opasnosti na lokaciji skladišta u Centru. – Iz navedenog, može se vidjeti kako se o sigurnosti lokacije od potresa razmišljalo od samog početka te da potresi koji su krajem prošle godine pogodili područje Sisačko-moslavačke županije nisu bili povod provedbi studija – tvrde u Fondu.

U kontekstu prošlogodišnjih potresa, ističu, svi su objekti na Čerkezovcu ostali potpuno neoštećeni. Uz to, mjerenja koja su provedena tijekom potresa 29. prosinca 2020. uz pomoć seizmografa i akcelerografa, navode u Fondu, pokazala su da je lokacija Čerkezovac imala manju akceleraciju, odnosno ubrzanje tla od, primjerice, Zagreba. Dok je u Zagrebu najveća akceleracija iznosila 2,43 metara u sekundi na kvadrat (m/s2), u Čerkezovcu je iznosila 0,49 m/s2. Postavljanje mreže, odnosno dodatnih seizmografa i akcelerografa oko lokacije Čerkezovac omogućit će preciznija mjerenja ubrzavanja tla na i oko lokacije, kao definiranje epicentra u slučaju potresa, kažu u Fondu. Hrvatska svoj dio iz NSRAO iz Krškog mora preuzeti od 2023. Aktivnosti za izradu dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za gradnju skladišta u Čerkezovcu već su u tijeku, piše Večernji list.

You may also like

0 comments