Marić želi pooštriti fiskalnu odgovornost

Ministar financija Zdravko Marić najavio je u utorak izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojima će se pooštriti postojeće fiskalno pravilo te ojačati upravljanje javnim financijama na svim razinama i osnažiti Povjerenstvo za fiskalnu odgovornost. 

Na drugoj međunarodnoj konferenciji “Učinkovito upravljanje u javnom sektoru”, u organizaciji poslovnog tjednika Lider, Marić je održao predavanje o fiskalnoj odgovornosti, rekavši da je ona nužan uvjet da planirane reformske mjere imaju ikakvu vjerodostojnost.

Stoga Ministarstvo financija priprema izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti s tri cilja. Prvi je pooštriti postojeće fiskalna pravilo koje govori da međugodišnja stopa rasta rashoda općeg proračuna ne smije biti veća od međugodišnje stope rasta projiciranog, odnosno procijenjenog BDP-a. Drugi je cilj općenito ojačati pravila upravljanja javnim financijama na svim razinama u državi, a treće je omogućiti daljnju izgradnju i jačanje Povjerenstva za fiskalnu odgovornost, koje  djeluje pri Hrvatskom saboru, ali okuplja neovisne stručnjake.

Po Marićevim riječima, namjera je zakonskim izmjenama to povjerenstvo ojačati kao dodatni korektiv koji bi na konstruktivan način promišljalo fiskalnu politiku te bolje, efikasnije i neutralnije obuhvaćalo fiskalne procese.

Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović je, pak, istaknula da je povećanje učinkovitosti cjelokupnog sustava upravo jedna od tema reforme javne uprave, sadržane u Nacionalnom programu reformi. Dodala je da učinkovitost u tom smislu znači praćenje rada i postignutih rezultata u trošenju javnog novca, jer je važno pratiti krajnje učinke potrošenih javnih sredstava i provedenih mjera, projekata i aktivnosti. “Mi u jednom segmentu to pratimo, sva ministarstva imaju svoje strateške programe u kojima su definirani i pokazatelji uspješnosti. Međutim, još nemamo djelatnike koji se prate po rezultatima svoga rada, oni se ne ocjenjuju, a isto tako se niti ne nagrađuju. Jedna od strateških mjera ove Vlade jest praćenje rezultata rada u javnoj upravi, a jedan od ciljeva reforme javne uprave je dakle i u segmentu zaposlenih i plaća”, rekla je.

Podsjetila je i da je sastavni dio programa reformi i popis agencija i ostalih pravnih osoba s javnim ovlastima predviđenih za spajanje, s točnim rokovima za provedbu tijekom ove godine te je naglasila da je na prošlotjednoj sjenci Vlada već započela s odlukama u tom području, donošenjem odluke o ukidanju Zaklade Hrvatska kuća. “U javnoj upravi je zaposlen velik broj ljudi, državnih službenika i namještenika, i jedan opd ciljeva reforme je da oni svoje zadatke obavljaju efikasnije i pruže kvalitetnije usluge gospodarstvu i građanima”, zaključila je Jurlina Alibegović.

You may also like