Maletić: Građani moraju imati pravo izbora u energetskoj uniji

Potrošače bi trebalo osnažiti na energetskom tržištu, istaknuli su zastupnici Europskog parlamenta u rezoluciji o novim pogodnostima za potrošače energije, usvojenoj na plenarnoj sjednici u Bruxellesu u četvrtak, objavio je Europski parlament. Zastupnici u neobvezujućoj rezoluciji preporučuju kolektivnu kupnju u višestambenim zgradama, vlastitu proizvodnju energije u kućanstvima, bolje alate za usporedbu cijena i pristup informacijama o programima energetske učinkovitosti, kao i lakše promjene operatera.

Također se traži da EU fondovi promiču energetsku učinkovitost, vlastitu proizvodnju energije i druge mjere za smanjenje troškova i energetskog siromaštva. “Trenutačno 50 milijuna građana EU-a živi u energetskom siromaštvu. Mnogi građani i dalje su na zastarjelim ugovorima za energiju, također poznatima kao ‘spavajući’ ugovori, u kojima se često traži visoka naknada prilikom prebacivanja na jeftinije dobavljače. Želim da energetske tvrtke pruže potrošačima informacije o najjeftinijim tarifama i ukinu skupe naknade za promjenu operatera. U 2016. godini, nitko u Europskoj uniji ne bi trebao birati između grijanja, hlađenja ili obroka”, rekla je izvjestiteljica Terezija Griffin (S&D, Velika Britanija).

Kako bi se ohrabrilo potrošače na aktivniju ulogu na energetskom tržištu, zastupnici predlažu da se građane osposobi da sami pojedinačno ili kolektivno proizvode, koriste i skladište vlastitu energiju i trguju njome, da poduzimaju mjere u cilju uštede energije i da postanu aktivni sudionici na energetskom tržištu zahvaljujući potrošačkom izboru, te da im se omogući da sigurno i pouzdano sudjeluju u upravljanju potrošnjom.

Pozivaju i da se smanje administrativne prepreke za nove kapacitete za vlastitu proizvodnju energije, kao i da se razvije pravedan okvir za stanare i osobe koje žive u višestambenim zgradama kako bi se i njima omogućila korist od suvlasništva, vlastite proizvodnje energije i mjera za energetsku učinkovitost.

Smatraju također da je potrebno potaknuti razvoj pametnih mreža i uređaja koji će automatizirati upravljanje potrošnjom energije kao odgovor na kretanja cijena. Zauzimaju se za mogućnost slobodnog biranja agregatora i pružatelja energetskih usluga neovisno o dobavljaču. Također, tarife moraju biti transparentne, usporedive i jasno objašnjene. Preporučuju isto tako da se poveća učestalost primanja računa za energiju i da se poveća transparentnost i jasnoća kako računa tako i ugovora kako bi se olakšalo njihovo tumačenje i usporedba.

Smatraju da je potrebno osigurati jednostavni i pravodobni pristup podacima o potrošnji i povezanim troškovima, kao i da treba postojati razlika između cijena u višoj i nižoj tarifi kako bi se potaknulo upravljanje potrošnjom.

Zastupnici pozivaju da se riješi uzroke energetskog siromaštva. Pozivaju da EU fondovi promiču energetsku učinkovitost, vlastitu proizvodnju i potrošnju energije iz vlastite proizvodnje i druge mjere za smanjenje troškova. Socijalne tarife veoma su važne za ugrožene građane s niskim prihodima i treba ih promicati i one bi trebale biti potpuno transparentne, ističe se u rezoluciji. U zajedničkoj raspravi o tom pitanju u srijedu navečer, potpredsjednik Komisije Maroš Šefčovič rekao je da će u rujnu predstaviti zakonodavni prijedlog o energetskoj učinkovitosti i tržišnom dizajnu, te prijedlog o obnovljivoj energiji i energetskim cijenama, a 2018. prijedlog za opservatorij energetskog siromaštva.

U raspravi je sudjelovala i hrvatska zastupnica Dubravka Šuica (HDZ, EPP). “U jeku rasprave o nastavku izgradnje Sjevernog toka 2, mogućoj ovisnosti o opskrbi ruskim plinom i eventualnoj sigurnosnoj prijetnji za Europu, mi u središte rasprave stavljamo – kada je energija u pitanju – još važniju temu, a to je stavljanje građana u središte. Dobro je da se bavimo iskorjenjivanjem energetskog siromaštva”, kazala je. “Smatram da je koncept ‘prosumer’ (engl. producer-consumer) jako dobar i da građani trebaju biti osvješteniji, a ujedno biti proizvođači i korisnici energije. Nadam se da će ovo izvješće potaknuti gospodarstvenike da upotrebljavaju više obnovljivih izvora i to je ideal kojem trebamo težiti. Energetska politika treba biti transparentna i usmjerena prema potrošačima, te smatram da je ključ čista i sigurna energija”, zaključila je Šuica, kako je priopćila Europska pučka stranka (EPP).

Zastupnica Ivana Maletić (HDZ, EPP) u pisanoj je izjavi o suzbijanju energetskog siromaštva istaknula kako građanima Europske unije treba osigurati stabilnu, cjenovno prihvatljivu, učinkovitu i održivu energiju. “Cilj je građane osposobiti da sami pojedinačno ili kolektivno proizvode, koriste i skladište vlastitu energiju i trguju njome. Građani moraju imati pravo na aktivno sudjelovanje na energetskom tržištu kao i pravo potrošačkog izbora i upravljanja potrošnjom. Uvođenje pametnih brojila pomoglo bi potrošačima da smanje svoje troškove za energiju i poboljšaju energetsku učinkovitost”, istaknula je zastupnica.

Maletić je naglasila kako su dobro usmjerene socijalne tarife važne za ugrožene građane. Primjena socijalnih tarifa treba biti transparentna, a dobre prakse država članica trebalo bi istaknuti i preporučiti ostalima. “Ostvarivanje novih pogodnosti za potrošače energije doprinijet će iskorjenjivanju energetskog siromaštva te kvalitetnijem uključivanju građana na energetsko tržište kao potrošača koji upravljaju vlastitom potrošnjom i imaju pravo na izbor”, zaključila je Maletić, kako je objavio njezin ured.

You may also like