Makedonija uskoro prelazi crvenu liniju javnog duga od 50 posto BDP-

Javni dug Makedonije, koji je krajem 2015. dostigao 4,2 milijarde eura, 47 posto BDP, nastavit će rasti i 2018. te će  prijeći  “crvenu liniju” od 50 posto.

Međutim vlada smara da to nije zabrinjavajuće. U analizi Televizije Telma navodi se da je makedonska vlada za samo tri mjeseca povećala javni dug za 283 milijuna eura, odnosno da je samo u poslednjem kvartalu prošle godine ućešće duga u BDP-u povećano za 3,1 posto.

Prema podacima Ministarstva financija, od 2006. godine makedonski javni dug se povećao za 2,4 milijarde eura. Vlada je, prema strukturi, povećala vanjska zaduživanja na nivo od 2,8 milijardi eura, ali je povećala i dug domaćim kreditorima na 1,3 milijardi eura.

U poslednjem tromjesečju 2015, država je uzela 270 miliju na eura emisijom euroobveznica i isplatila dospjeli dug za ranije emisije euroobveznica od 150 milijuna eura.

Brojke još pokazuju da su u poslednja tri mjeseca prošle godine dugovi centralne vlade, javnih fondova i općtina povećani za 217 milijuna eura, čime se učešće državnog duga u BDP-u sa 36 posto na kraju septembra povećalo na 38,4 posto 31. prosinca.

Prema fiskalnoj strategiji, dug javnih preduzeća, državnih insitucija i opština nastavit  će da rasti i u 2018. godini preći će “crvenu liniju” od 50 posto. Javni dug Makedonije će do 2018. godine dostići 5,6 milijardi eura, odnosno 52,4 posto BDP-a, navodi se u tom dokumetu makedonske vlade.

Povećani dug će, kako navodi Televizija Telma, biti rezultat novih zaduživanja koja će biti teška dve milijarde eura. Vlada Makedonije, dodaje se u analizi, tvrdi, međutim, da je Makedonija četvrta najmanje zadužena zemlja u Europi i da će se kretanje državnog  duga zadržati u projektiranom okviru, odnosno da će imati umjeren rast koji neće ugroziti održivost javnih financija. (B92)

You may also like