Krško u kolovozu malo ispod planirane proizvodnje

NE Krško je u kolovozu 2017. proizvela 524446,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora ,odnosno 494786,8 MWh neto električne energije.
U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,04 posto ispod planirane. Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorištenja koji je također bio 100-postotni.  Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,8 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u kolovozu iznosio 1,55 %, a ukupni godišnji udio do kraja kolovoza 5,73 posto. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0004 posto, a godišnje 0,0047 posto.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u kolovozu iznosio je 0,33 posto i 1,63 posto godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 7 paketa (1,456 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.

You may also like

0 comments