Krediti u kunama, prednosti i mane

Zagreb – Trenutačno od deset najvećih hrvatskih banaka samo tri u ponudi imaju kunske stambene kredite. Krediti u kunama u pravilu su nešto skuplji od eurskih, ali to je cijena koju treba platiti za izbjegavanje valutnog rizika.

Nakon debakla sa švicarcima, banke su povukle stambene kredite vezane uz švicarsku valutu te su u ponudi ostali uglavnom krediti u euru. Nekolicina banaka u ponudu je uvrstila i kredite u kunama bez valutne klauzule. Trenutačno od deset najvećih banka tri u svojoj ponudi imaju i kunske stambene kredite.

Hrvatska poštanska banka je kunske stambene kredite lansirala 2011. godine. ‘Tadašnje analize tržišta pokazale su da postoji interes klijenata za stambeni kredit u kunama što je za banku bila prilika za snažniji nastup na tržištu stambenog kreditiranja’, ističu u HPB-u. Stambeni krediti u kunama postali su zaštitni znak Hrvatske poštanske banke i s vremenom su nadmašili po ukupnoj vrijednosti kredite u euru. Efektivna kamatna stopa na HPB-ove kunske kredite iznosi 6,16 posto (nominalno 5,80 posto). Stopa je promjenljiva pri čemu fiksni dio iznosi 3,98 posto, a promjenljivi dio kamatne stope sastoji se od referentne kamate Hrvatske narodne banke.

HPB nudi i kredite u eurima koji su povoljniji od kunskih jer je efektivna kamatnu stopu niža za 0,6 posto. Na kreditu vrijednosti od 500.000 kuna razlika je u rati oko 160 kuna. To je cijena koju treba platiti za izbjegavanje valutnog rizika.

Kunske kredite nudi i Zagrebačka banka, ali do iznosa od 300.000 kuna i na rok do 15 godina. Zabine kamatne stope osjetno su povoljnije od HPB-ovih: efektivna kamatna stopa iznosi 5,37 posto (nominalno 5,09 posto). Zanimljivo je da su krediti u eurima u Zagrebačkoj banci skuplji od onih u kunama. Najpovoljniji eurski krediti (za mlade do 40 godina sa statusom klijenta) imaju efektivnu kamatnu stopu od 5,75 posto (nominalno 5,54 posto). Unatoč tome, u Zabi ističu da u posljednje vrijeme ne bilježe značajno veći interes za kunskim kreditima.

Stambeni krediti u kunama mogu se dobiti i u Splitskoj banci, i to na rok do 20 godina. Kunski krediti Splitske banke imaju i fiksnu kamatnu stopu pa se klijentu, uz eliminaciju valutnog rizika, omogućava izbjegavanje kamatnog rizika. Pritom visina kamatne stope ovisi o ročnosti kredita. Tako za kredite na rok do pet godina efektivna kamatna stopa za klijente banke iznosi 5,72 posto (nominalno 5,09%) dok na najdulji rok (20 godina) iznosi 6,38 posto (nominalno 5,99%)

You may also like