Kovač: Dayton je zamrznuo etničko čišćenje

Povodom dvadesete obljetnice Daytonskog sporazuma oglasio se dr. sc.. Miro Kovač, međunarodni tajnik HDZ-a. 

Što je sporazum donio, kada pogledamo natrag u povijest?

“S općim okvirnim sporazumom za mir BiH to je naziv sporazuma koji parafirano onda kasnije potpisan u Parizu 14. prosinca iste godine prije 20 godina, povezujem tri misli. Prva misao tiče se geneze sporazuma iz Daytona i tu vidimo da je bila ključna aktivnost Hrvatske na vojnom, na diplomatskom planu. Hrvatska je akcijama, osobito područja _ koja je bila okupirano, Bljeskom, Olujom i kasnije akcijama u BiH s Armijom BiH i HVO-om, Hrvatska je omogućila potpisivanje to jest prije toga _ parafiranje tog sporazuma iz Daytona. Znači prva misao, to su bili dani ponosa i slave u Hrvatskoj, jer je Hrvatska imala ključnu ulogu u omogućavanju potpisivanja toga sporazuma koji je omogućio mir u BiH. Druga misao tiče se samog sporazuma, sporazum kao takav donio je mir, međutim on nije stvorio funkcionalnu izvršnu vlast, to danas vidimo. BiH ne može napredovati efikasno prema članstvu u EU jer vlast nije dovoljno efikasno postavljena na temelju ustava BiH, koji je isto tako prihvaćen u sklopu tog općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Isto tako konstatiramo da 20 godina nakon potpisivanja sporazuma iz Daytona imamo na neki način zaleđeno etničko čišćenje u BiH, nekoliko stotina _ tisuća Hrvata nije se moglo vratiti na svoja ognjišta u današnjoj Republici Srpskoj. A treća stvar koja se tiče ovog drugog kompleksa misaonog povezan je s Hrvatima u BiH, nisu postigli de facto punu potpunu ravnopravnost u BiH s druga dva naroda koji su _ s Bošnjacima i Srbima. A treći misao ili kompleks tiče se same Republike Hrvatske. Mi nažalost nismo to znali valorizirati, kao što ni usput rečeno Sabor nije proslavio 25 godina od prvih slobodnih izbora na proljeće _ godine, tako ni vlada nije nažalost nikakvu konferenciju o tome organizirala o miru u BiH, o Daytonskom sporazumu, o ulozi RH u Daytonskom sporazumu. Uloga Hrvatske bila je ključna, Hrvatska je oslobodila teritorij, Hrvatska je na taj način spriječila mogući genocid u Bihaću i kao takva ima vrlo važnu ulogu i potpisnica je Daytonskog sporazuma. Znači ulogu Hrvatske treba valorizirati i na neki način bi to pomoglo Hrvatskoj da igra stabilizirajuću, europeizirajuću ulogu u BiH”, rekao je Kovač.

Treba li taj Daytonski sporazum mijenjati …? “Sada je ključno da sva tri naroda, to jest njihovi predstavnici legalno izabrani u BiH da skupe dovoljno hrabrosti da dođe do jednog boljeg, efikasnijeg političkog uređenja u BiH koji će omogućiti ne samo ekonomski preporod u BiH, nego i na političkom planu približavanje EU i približavanje NATO savezu. Hrvatska kao članica EU i kao susjeda BiH, kao zemlja koja ima obvezu skrbiti o Hrvatima u BiH, i kao potpisnica Daytonskog sporazuma ima veliku šansu i veliku obvezu da pomogne BiH na tom planu da na taj način odigra bitnu ulogu u stabilizaciji i europeizaciji cijelog prostora jugoistočne Europe”, kaže Kovač.

Treba li ga onda mijenjati? “Dayton kao takav je pomogao u uspostavi mira, tako se i zove, opći okvirni sporazum za mir u BiH, a sada je na političarima koji su legalno izabrani koji predstavljaju sva tri naroda, mislim na Hrvate, Srbe i Bošnjake, da preuzmu inicijativu, da konačno uzmu stvari u svoje ruke i da promijene političko uređenje BiH. A na nama je u RH da na tom planu budemo jedinstvenim da imamo konsenzus između vlasti i oporbe. Sutra kada mi preuzmemo odgovornost za državu da budemo i mi prema oporbi ubuduće konstruktivni i da isto tako susjedna Srbija odigra ulogu koja je konstruktivna kako bismo stvorili zaista jedno novo okruženje koje će omogućiti normalan razvoj života u BiH i jedan normalan europski put BiH”, zaključuje Kovač

You may also like