Kori Udovički, smanjujemo javnu upravu do 2017. godine

Savet za reformu javne uprave, kojim je predsedavala ministarka državne uprave Kori Udovički, usvojio je danas polazne osnove za predlog zakona kojim će se regulisati smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, koje će biti sprovedeno do kraja 2017. godine.

Predlog polaznih osnova za zakon o racionalizaciji je jednoglasno usvojen i taj zakon će imati ograničeno trajanje – do 1. januara 2018, a predviđene su dve faze, a to su racionalizacija broja zaposlenih i dalja optimizaciju javne uprave (dubinska reorganizacija), u cilju poboljšanja efikasnosti i efektivnosti javne uprave.

Treća sednica Saveta za reformu javne uprave je održana u Vladi Srbije, a prisustvovali su i ministri pravde Nikola Selaković, unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, prosvete Srđan Verbić, sporta Vanja Udovičić i ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, kao i državni sekretari raznih ministarstava i ostali članovi Saveta.

Udovički je naglasila da je suštinski problem u javnoj upravi neadekvatna struktura zaposlenih, kao i da je racionalizacija samo početak ozbiljnih i konstruktivnih promena koje će biti sprovedene u periodu 2015-2017. godina.

You may also like