Konferencija o energetskoj efikasnosti u gradnji

Sarajevo – Stvaranju povoljnog ambijenta za efikasan i sistemski pristup energijskoj efikasnosti kako u višem, strateškom, tako i u pojedinačnom, projektnom slučaju, doprinijet će konferencija „Energijska efikasnost-održiva gradnja, planiranje i upravljanje objektima“ koja je jučer počela u okviru 5.Dana energijske efikasnosti u zgradarstvu – SAGRA 2015.

Predsjednik naučno-stručnog odbora CETEOR-a Aleksandar Knežević smatra da zemni gas jeste i treba da ostane osnovno gorivo u sistemu komunalne energetike u Kantonu Sarajevo, ali povećanje cijena gasa na svjetskom tržištu ohrabruje da se ulaže u energijsku efikasnost te smanji potrošnja gasa. “Možemo bez ikakvih ulaganja, samo boljom organizacijom i znanjem, da smanjimo potrošnju gasa. Troškovi korištenja zemnog gasa u sistemima centralnog grijanja treba da se smanje za 50 posto, što bi omogućilo da se smanje troškovi centralnog grijanja za 35 posto” kazao je Knežević u izjavi za medije.

Kaže da je problem što u Kantonu Sarajevo nema organizacione strukture koja bi znala da preusmjeri tokove novca, da se uloži u domaće zapošljavanje, u razvoj građevinske operative i da time smanjimo troškove komunalnih usluga. “Ima fondova koji su raspoloživi Bosni i Hercegovini, ali mi se nismo potrudili da pristupimo tim fondovima. Fale nam programi, organizacija, istinska želja. Mi suviše gledamo projekte tehnički, a trebamo ih gledati organizaciono, što znači da trebamo da uspostavimo organizacioni sistem” naglasio je Knežević.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Safet Harbinja kaže da je u prvoj fazi rekonstrukcije i provođenja mjera energetske efikasnosti uspostavljena baza podataka  putem objekata koji su javnog karaktera, obrazovne i zdravstvene institucije. Harbinja kaže da se od Doma naroda Parlamenta Federacije BiH očekuje usvajanje zakona energetske efikasnosti da bi se definirali određeni elementi. “Ono što je jako bitno jest uspostava mreže energetskih stručnjaka, a na ovoj konferenciji ćemo pozicionirati primarnu, sekundarnu i tercijalnu mrežu energetskih stručnjaka koji će lokalno na terenu provoditi te mjere i pratiti benefite koji se ostvaruju kako bi javnosti mogli jasno pokazati šta smo uradili sa sredstvima” naglasio je Harbinja.

Ministar prostornog uređenja FBiH Desnica Radivojević podsjeća da je energetska efikasnost obavezujuća za BiH direktivama Evropske komisije i Energetske zajednice s kojom je BiH 2005.godine potpisala sporazum. S obzirom na veliki energetski poticaj koji BiH ima, Radivojević je mišljenja da bi se  obnovljivim izvorima električne energije napravila ušteda, ali da treba ići u razvoj većeg potencijala energijske efikasnosti, kao što je hidropotencijal, fosilna goriva, čime bi se istovremeno napravile uštede za 30 do 40 posto i smanjile cijene i troškovi energenata.

Dvodnevna konferencija „Energijska efikasnost-održiva gradnja, planiranje i upravljanje objektima“, koja se održava u Domu mladih na Skenderiji, prilika je za promociju i afirmiranje inženjera i stručnih kvalifikovanih osoba na novim tržištima ove oblasti.Konferenciju organiziraju Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ, uz tehničku asistenciju Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR).