Konačno uredba o gospodarenju otpadom

Na Vladi je danas donesena nova Uredba za gospodarenje otpadnom ambalažom. Ovom Uredbom se mijenja način izračuna naknade gospodarenja otpadnom ambalažom koju plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond.

Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom izračunava se za pojedinu vrstu ambalažnog materijala kao umnožak jedinične naknade (JN) koju za svaku godinu izračunava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ministar o tome donosi Odluku, i količine ambalažnog materijala kojeg proizvođač godišnje stavlja na tržište na području RH. Izračunavanje i plaćanje naknade gospodarenja prema opisanom modelu početi će se primjenjivati nakon završetka javnog poziva za odabir najpovoljnijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i nakon što ministar donese odluku o iznosu jedinične naknade. Iznos povratne naknade ovom se Uredbom ne mijenja u odnosu na postojeći sustav te je i nadalje 0,50 kn/kom ambalažne jedinice od pića.

“Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom poslovni sektor rasteretit ćemo na godišnjoj razini za oko 10 milijuna kuna. Donošenje Uredbe dio je cjelovite reforme sustava gospodarenja ambalažnim otpadom. Racionalan i efikasan sustav omogućuje ukidanje parafiskalnih nameta i smanjenje troškova. U resoru zaštite okoliša ukinut će se parafiskalni nameti u iznosu od 130 milijuna kuna na godišnjoj razini. Snižavanje poslovnih troškova našim gospodarstvenicima jedna je od dobrobiti reforme sustava, a na primjeru niže cijene mlijeka i mliječnih proizvoda vidimo kako te promjene olakšavaju i život građanima“ – izjavio je nakon što je Vlada na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o gospodarenju otpadnom ambalažom ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

You may also like