Koliko još ima nafte u Rusiji?

Fosilnog goriva u Rusiji ima za još 28 godina, smatra Ministarstvo prirodnih resursa. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da procijenjene naftne rezerve rastu iz godine u godinu.
Dokazanih rezervi nafte u Rusiji ima dovoljno samo za 28 godina, izjavio je minstar prirodnih resursa i ekologije Sergej Donski u intervjuu za Rosijsku gazetu. Riječ je o rezervama “za koje se točno zna gdje se nalaze, koliko ih ima i kako se mogu eksploatirati”. Takve rezerve, po riječima Donskog iznose 14 milijardi tona. “To ne znači da će nafta neizbježno nestati kroz 28 godina”, objašnjava Jevgenij Gnjilomjodov, direktor Centra za perspektivne analize i strateška istraživanja. Količina dokazanih rezervi se svake godine mijenja i u posljednjih deset godina procijenjene rezerve su sve veće. U svakom slučaju, tempo eksploatacije je sporiji od povećanja procijenjenih rezervi. Drugim riječima, više ima otkrivene nafte nego nafte koja se eksploatira tijekom godine. “Procijenjene rezerve fosilnog goriva se povećavaju iz dva razloga: preračunavanjem rezervi poznatih nalazišta, između ostalog zahvaljujući novim tehnologijama, i otkrivanjem novih nalazišta”, objašnjava Konstantin Sobornov, direktor geološko-mineraloskih nauka, član ekspertskog savjeta menadžerske tvrtke “inversii” (specijalizira se energetskom sustavu).
Prema podacima BP Statistical Review of World Energy, 2010. godine je količina dokazanih rezervi nafte u Rusiji procijenjena na 10,6 milijardi tona, a 2014. godine je ta procjena podignuta na 14 milijardi tona. U tom razdoblju je eksploatirano 534 milijuna tona nafte dnevno. Prema tome, potencijal za daljnji rast rezervi je veliki. U Rusiji ima još najmanje 29 milijardi tona rezervi koje se mogu eksploatirati, smatra Ministarstvo prirodnih resursa. Hoće li Rusija moći iskoristiti tu naftu i hoće li dokazane rezerve nafte i dalje rasti – to ovisi od ekonomskih čimbenika, tj. od cijena nafte i poreznih uvjeta. “Potencijal naftno-plinskih bazena Rusije omogućava znatno povećanje procijenjenih rezervi. Pitanje je samo hoće li tvrtke i država ulagati novac u geološko istraživanje terena “, ističe Konstantin Sobornov. Po njegovim riječima, to često nije isplativo, s obzirom na današnje cijene fosilnog goriva i porezne uvjete, tako da kompanije smanjuju investiranje u projekte usmjerene na povećanje rezervi. Prema procjenama Sveruskog znanstvenoistraživačkog geološkog naftnog instituta, u današnjim ekonomskim uvjetima oko 50% rezervi nafte nije rentabilno za industrijalizaciju, piše Russia Beyonde the Headlines.

Ne postoji jednoznačan odgovor na pitanje kolika treba biti cijena nafte da bi eksploatacija teško dostupnih rezervi bila rentabilna. Prema ocjeni partnera tvrtke Rusenergy Mihaila Krutihin, prosječna cijena takve nafte je 80 dolara za barel. Igor Sečin, direktor tvrtke “Rosneft”, inače najveće naftne kompanije u Rusiji koja pripada državi, izjavio je u jesen 2015. godine da je kritična cijena za takva nalazišta 70 dolara za barel. “Kako se situacija mijenja, tako će ruske kompanije biti prisiljene se okrenu tom izvoru”, kaže Jevgenij Gnjilomjodov. Utoliko prije, kaže on, što ruski naftaši zahvaljujući, između ostalog, suradnji sa stranim partnerima posjeduju potrebne tehnologije za industrijalizaciju teško dostupnih rezervi. Prije ili kasnije će potražnja za naftom ponovno biti veća od ponude i cijene će skočiti. Tada će eksploatacija takve nafte postati rentabilna, dodaje Gnjilomjodov.

You may also like