Koliki je bruto inozemni dug Hrvatske?

Priopćenje HNB-a

Prema podacima HNB-a bruto inozemni dug na kraju kolovoza iznosio je 45,3 mlrd. eura te je u odnosu na srpanj bio viši za 1,3 mlrd. eura (2,8%) dok je u odnosu na isto razdoblje lani zabilježen rast za 4,5 mlrd. eura (+11,1%). U odnosu na kraj 2020. bruto inozemni dug viši je za 5,2 mlrd. eura ili 13%.

Rast bruto inozemnog duga u odnosu na kraj 2020. rezultat je povećanja duga svih domaćih sektora izuzev drugih monetarnih institucija (banaka) koje su svoj dug smanjile za 283 mil. kuna. Pri tome je značajniji porast zabilježen kod duga opće države za 1,4 mlrd. eura, a rezultat je povećanja na stavkama dugoročnog zaduživanja po osnovi vrijednosnih papira i kredita. Krajem kolovoza inozemni dug opće države iznosio je 15,3 mlrd. eura. Nadalje, rast duga središnje banke za 2,9 mlrd eura isključivo je rezultat porasta obujma repo poslova kao i obveza na osnovi nove alokacije posebnih prava vučenja, prema navodima središnje banke. Inozemni dug ostalih domaćih sektora, uključujući obveze prema vlasnički povezanim vjerovnicima porastao je za 906 mil. eura na 13,6 mlrd. eura što se poglavito odnosi na privatna nefinancijska poduzeća čije je bruto inozemni dug krajem kolovoza bio na razini 10,5 mlrd. eura (+8,8% u odnosu na kraj 2020.).

Snažan gospodarski oporavak u ovoj godini koji potvrđuju ostvarenja u trećem tromjesečju trebao bi doprinijeti i ponovnom smanjenju udjela bruto inozemnog duga u BDP-u, dok u apsolutnom izrazu očekujemo nastavak rasta bruto inozemnog duga upravo zbog ponovnog ubrzavanja gospodarske aktivnosti i novih zaduživanja na inozemnim tržištima, kako privatnog tako i javnog sektora. Pri tome očekujemo kako će Hrvatska, podržana i nastavkom ekspanzivnih monetarnih politika vodećih središnjih banaka, nastaviti podmirivati svoje inozemne obveze uz povoljne uvjete financiranja. U 2022. godini, s nastavkom povoljnih gospodarskih kretanja očekujemo daljnje smanjenje udjela bruto inozemnog duga u BDP-u koji bi se postupno u godinama koje slijede trebao spuštati prema razini od 70% BDP-a.

You may also like