Koji problemi čekaju novu vladu?

Deset mjeseci nakon prošlih izbora novu vladu čeka rješavanje nekoliko iznimno važnih stvari za koje sadašnja Vlada nije imala snage ili je njihovo rješavanje odgodila za neka buduća vremena.

Osim rješavanja dugova naših autocesta, kurikularne reforme i situacije sa borbenom eskadrilom ratnog zrakoplovstva, ovdje su i dva energetska projekta. U prvom redu potrebno je riješiti zamršenu situaciju oko upravljanja i dvije arbitraže u slučaju INA-MOL, ali tu je i dug Petrokemije prema INA-i i PPD-u te pitanje sudbine te tvrtke.

Na ovoj je temi pala bivša Vlada, a zapravo se gotovo deset mjeseci nije ništa dogodilo. Nije formiran tim za pregovore s MOL-om o novom dioničarskom ugovoru. Sada sve ovisi o ishodu arbitraže u Ženevi, ali to nije razlog da buduće vlada ne donese čvrst stav oko pregovora s MOL-om, o neprofitabilnim projektima unutar INA-e, ali i pravosudnom pitanju glede pojave Hernardia na suđenju u Hrvatskoj.

Drugi je problem Petrokemija za koju poslovna logika kaže kako se treba prodati, međutim predizborna kampanja je iznjedrila ideju bez alternative o ostanku kompanije u državnom vlasništvu. Na stolu je ponuda koju je PPD sa partnerom stavio na stol, a kojoj je rok do kraja godine. Država je prije toga dala jamstva za kredit kako bi kompanija mogla vratiti dugove PPD-u i INA-i.

You may also like

0 comments