Kanton Sarajevo želi platitit dug Sarajevogasu do 31. ožujka

Sarajevo – Vlada Kantona Sarajevo uputila je jučer “BH-gasu” zaključak sa izvanredne sjednice po kojem se “Sarajevogas” zadužuje na izdavanje mjenica “BH-gasu” za preostali dug po fakturama za prosinac 2014. godine i siječanj 2015. godine.

Prema prethodnom dogovoru između “BH-gasa”, “Sarajevogasa”, “Toplana-Sarajevo” i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline Kantona Sarajevo, dug za ova dva mjeseca bit će namiren “BH-gasu” do 31. ožujka. “BH-gas” je priopćio kako će, nakon što bude dostavljeno 10 mjenica “Sarajevogasa”, normalizirati isporuku plina. Vlada Sarajevskog kantona je na jučerašnjoj izvanrednoj sjednici zaključila da će do kraja veljače izmiriti prosinačku fakturu obaveza “Sarajevogasa” prema “BH-gasu” za isporučeni plina i početi plaćanje fakture za siječanj.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoline Sarajevskog kantona Zlatko Petrović rekao je jučer novinarima kako se ukupan dug od 25.200.000 KM, svaki dan prilivom sredstava, smanjuje. Petrović je pojasnio da će sarajevske “Toplane” dati mjenice “Sarajevogasu”, “Sarajevogas” – “BH-gasu”, a proceduru izdavanja mjenica verificirati nadzorni odbori i skupštine tih preduzeća.