Kako se kupuju glasovi novcem poreznih obveznika?

Proračunska kategorija transferi (pomoći) iz središnje države lokalnoj državi u pravilu bi trebala služiti za postizanje cilja izravnavanja fiskalnih nejednakosti. Pojedini gradovi i općine nemaju kapaciteta da sami prikupe dovoljno poreznih prihoda i da financiraju određene javne usluge, stoga se njihove proračunske manjkove nadoknađuje novcem iz središnjeg proračuna kako građani u manje razvijenim sredinama ne bi bili zakinuti za nedostatak nužnih javnih usluga, piše Vuk Vuković na portalu Ekonomski lab.

Njegova su istraživanja pokazala kako je u gotovo svim zemljama alokacija takvih transfera podložna političkoj pristranosti stranke koja je na vlasti na nacionalnoj razini. Konkretno, stranka na nacionalnoj vlasti alocira sredstva tako da pokušava pomoći svojim lokalnim stranačkim kolegama da pobjede na izborima.  Problem kod alokacije fiskalnih transfera svugdje, kako piše Vuk Vuković. je u tome, što je odluka o njihovoj distribuciji u suštini diskrecijska.

U analizi zaključuje kako će aktualnim lokalnim izborima ponavljat će se dosadašnja praksa. Vladajuća stranka će transferima iz proračuna središnje države prema istostranačkim lokalnim vlastima pokušati utjecati na povećanje izbornih šansi. Koliko će u tome uspjeti ovisit će prije svega o (ne)osviještenosti birača.

Cijelu analizu pročitajte ovdje.

You may also like