Kako najpovoljnije do ekoloških vozila

Ponudom kredita za građane za kupnju eko vozila OTP banka ponovno je dokazala svoju predanost ciljevima održivosti, očuvanju okoliša, kao i dobrobiti zajednice u kojoj posluje.
Uz najpovoljniju kamatnu stopu na tržištu za kupnju eko vozila u kunama i eurima bez naknade za obradu kredita, bez troška javnog bilježnika, bez naknade za prijevremenu otplatu kredita OTP banka nudi građanima da i sami sudjeluju u smanjenju utjecaja na okoliš kupnjom eko vozila.

Namjena ovih kredita je isključivo za kupnju električnih i hibridnih vozila i kupnju električnih bicikala i mopeda. Gotovinski krediti za kupnju eko vozila u eurima odobravaju se u iznosu do 30.000 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 4,49% (EKS 4,75%), a gotovinski krediti u kunama do iznosa 225.000 kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 4,99% (EKS 5,27%). Rok otplate je do 10 godina.

OTP banka podržava realizaciju projekata poticanja razvoja korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja utjecaja na okoliš. Tako u svom proizvodnom portfelju nudi i Sunčane kredite – stambene kredite za niskoenergetski dom, koji su namijenjeni kupnji stana ili kuće energetskog razreda B, A i A+, kao i za poboljšanje energetske učinkovitosti financiranjem troškova izrade projekta, plinofikacije domaćinstava, sustava za filtriranje vode, kreditiranje zahvata na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije, kupnje ili ugradnje solarnih kolektora za vlastite potrebe ili za potrebe prodaje struje HROTE-u, sustava za klimatizaciju, ugradnje vanjske stolarije s izo-staklom, termo fasada, obnove krovišta, vjetrenjača za proizvodnju struje i slične zahvate usmjerene na energetsku i okolišnu učinkovitost.

OTP banka prva je u Hrvatskoj koja koristi električnu energiju iz vlastitih sunčanih elektrana, a u tu svrhu izgrađene su tri solarne elektrane na upravnim zgradama u Zadru, Dubrovniku i Puli. Banka na razne načine nastoji smanjivati svoj utjecaj na okoliš tako će uskoro otvoriti i svoju prvu punionicu za električne automobile.

You may also like