Kakav teritorijalni ustroj treba Hrvatskoj?

Večernji list
Pandemija korona virusa aktualizirala je temu teritorijalnog preustroja Hrvatske pa stručnjaci, ali i neke političke stranke, predlažu znatno smanjenje broja općina i gradova na njih stotinjak te ukidanje županija i stvaranje pet-šest regija, piše u utorak Večernji list.

Ograničavanje napuštanja mjesta prebivališta i izdavanje gotovo milijun e-propusnica za mnoge je bio još jedan dokaz apsurdnosti postojanja 555 jedinica lokalne samouprave – općina i gradova te 20 županija i Grada Zagreba, navodi dnevnik.

Profesor Ivan Koprić sa zagrebačkog Pravnog fakulteta smatra da je postojeća teritorijalna organizacija RH ograničavajući faktor za promjenu modela upravljanja te da se bez teritorijalnog preustroja neće moći ostvariti novi, moderniji upravljački model.

“No teritorijalne promjene bez orijentacije upravljanja na pružanje javnih usluga građanima prema načelu životne i poslovne situacije nemaju osobitog smisla. Sadašnji sustav monocentričnog centraliziranog upravljanja treba zamijeniti modelom policentričnog razvoja Hrvatske”, objašnjava Koprić.

Dodaje da, ako se ide u tom smjeru, nužno je stvaranje 120-130 temeljnih lokalnih jedinica koje predstavljaju prave životne, organske zajednice lokalnog stanovništva, uz očuvanje manjih lokalnih zajednica, ponajprije općina, u formi submunicipalne participacije i identiteta, kao i zamjena županija regijama.

Koprić ističe da je ključno da se reforme provedu u fazama. Prva faza – institucionalizacija suradnje gradova i općina koji čine jedinstvene, organske, životne cjeline, poručuje Koprić, može se provesti i prije lokalnih izbora koji slijede u svibnju 2021.

“Za to je potrebna izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi i to se može provesti u roku od nekoliko mjeseci. Ostale faze treba provesti postupno, ali svakako bi ključni politički akteri ove zemlje odmah trebali, skupa s nama iz znanstvene zajednice, odlučiti kakav rezultat želimo za našu zemlju kad jednom reforma bude okončana”, kaže Koprić, donosi Večernji list.

You may also like