Jozef Molnar o mogućem poništenju ugovora o INA-i

Odgovor iz MOL-a

Nakon presude Vrhovnogt suda Ivi Sanaderu i Zsoltu Hernadiju u slučaju INA-MOL u hrvatskoj su se javnosti pojavila traženja za poništenjem međudioničarskog ugovora u INA-i.

Pisali su o tome razni anonimni izvori. Jedan se tjednik pozivao kako na dobro upućene izvore iz INA-e, tako i na krugove bliske predsjedniku Republike i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.

Vrši se pritisak na DORH neka započne postupak u tom smjeru, a u pritisak su se uključili i poznati naftni stručnjaci, ali i neki članovi Nadzornog odbora INA-e iz hrvatske kvote.

Zbog toga smo uputili upit korporativnim komunikacijama mađarskog MOL-a, koji je najveći pojedinačni dioničar INA-e, kako komentiraju ovakve reakcije na presudu.

Gospodin Jozef Molnar, predsjednik uprave MOL Grupe nam je putem korporativnih komunikacija odgovorio, a odgovor donosimo u cijelosti:

“Međudioničarskim ugovorima između hrvatske države i MOL-a propisano je da sporove u vezi s istima strane mogu rješavati samo pred arbitražnim sudom koji je osnovan i djeluje u skladu s pravilima UNCITRAL-a.

Hrvatska je u siječnju 2014. iskoristila tu priliku i tužila je MOL, ali je MOL u cijelosti dobio arbitražni postupak koji je okončan o Božiću 2016. godine.

Hrvatska nije uspjela dokazati da je MOL korupcijom stekao upravljačka prava nad INA-om, a arbitražni sud je jasno izrekao i da su međudioničarski ugovori valjani, da je upravljanje INA-om (corporate governance) zakonito i da je MOL ispoštovao svoje zakonske i ugovorima preuzete obveze. Arbitražni postupak bio je sveobuhvatan i pokrio je svaki detalj.

Procijenjeni su brojni dokazi, a saslušan je i veliki broj svjedoka. Uz to, arbitražnom sudu bila je dostupna i cijela dokumentacija kaznenog postupka vođenog u Hrvatskoj.

Hrvatska je pokušala ishoditi poništenje ove arbitražne odluke, ali je Vrhovni sud Švicarske presudio da je jedini način rješavanja sporova oko međudioničarskih ugovora između hrvatske države i MOL-a arbitraža, a da državni sudovi nisu nadležni za te sporove.

S obzirom na navedeno i budući da se od arbitražne presude iz 2016. nisu pojavili nikakvi novi dokazi ili nove informacije u vezi s navodnom korupcijom, ugovori se mogu zakonito mijenjati samo zajedničkom voljom dviju strana.

Svi drugi načini izmjene i rješavanja sporova su nezakoniti i suprotni međunarodnom pravu”, stoji u odgovoru gospodina Molnara.

You may also like

0 comments