Je li prekšen bankarski kodeks?

HRT je doznao za novi trenutak u sudskom sporu Udruge Franak i osam tuženih banaka. Jesu li banke prekršile kodeks dobre bankovne prakse i zatajile ključne informacije klijentima kojima su nudile kredite u švicarskim francima?

Za Udrugu Franak dokument mogao biti jedan od ključnih u dokazivanju na sudu da su ih banke prevarile izdavanjem kredita u švicarskim francima. Kodeks dobre bankovne prakse, pod okriljem Hrvatske udruge banaka, banke su potpisale još 2000. i njime se obvezale da će sve informacije prema klijentu biti potpune i pravodobne. Zašto im onda, pitaju u Udruzi Franak, nisu ponudile osiguranje za visokorizične kredite? Hrvatska udruga banaka danas u priopćenju kaže da u slučaju valutne klauzule kreditni rizik preuzima klijent. I to im je argument da su klijenti bili obaviješteni? Je li Kodeks samo mrtvo slovo na papiru ili su ga banke bile dužne strogo provoditi? Dio pravnika uvjeren je da jesu.

Na upit jesu li banke kršile zakon, iz HNB-a danas odgovaraju da je riječ o povjerljivim informacijama koje su, prema zakonu, dužni čuvati.  Na sudsku presudu u kojoj je odbijen zahtjev da se valutna klauzula proglasi nezakonitom, Udruga Franak podnijela je žalbu Vrhovnom sudu. Dok se odluka čeka, iz Vlade su danas potvrdili da pripremaju mjere i za kreditno zadužene u eurima i kunama. Prema modelu koji je tek u ranoj fazi pripreme, kamate bi se prezaduženima mogle priznati kao porezna olakšica.

You may also like