Je li HRT dezinformirao javnost o glasovanju?

Iz priloga kojega su pokazali u sklopu Dnevnika 3 (http://www.hrt.hr/enz/dnevnik-3/)  možete vidjeti kako vam HRT govori da će vaš listić i glas biti nevaljani ako “zaokružite listu i kandidata s druge liste.”

Ovo je krivo i u potpunosti odstupa od onoga što propisuje Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski Sabor u članku 79. koji glasi: “Ako birač zaokruži samo redni broj ispred naziva liste, a nije dao preferirani glas kandidatu, glasački listić je važeći. Ako birač zaokruži redni broj za jednu listu, a dao je preferirani glas kandidatu s druge liste u odnosu na glas za listu, glasački listić je važeći, dok se preferirani glas kandidata neće uvažiti. Ako je birač dao preferirani glas dva ili više kandidata na istoj listi, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, bez obzira na to je li redni broj ispred te liste zaokružen ili nije, dok se preferirani glasovi za kandidate neće uvažiti. Ako je birač dao preferirani glas kandidatu s određene liste, a nije zaokružio redni broj ispred te liste, glasački listić je važeći kako u odnosu na glas za listu tako i u odnosu na preferirani glas za kandidate s te liste.  Ako je birač dao preferirani glas za kandidate s različitih lista i zaokružio je redni broj jedne od tih lista, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, kao i za preferirani glas s te liste ako je toj listi dao samo jedna preferirani glas. ” ZAKON O IZBORU ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR 

Kao što možete vidjeti iz druge rečenice,  možete dati glas jednoj listi i jednom kandidatu s neke druge liste, ali će se uvažiti (vrijediti će) samo onaj glas koji ste dali listi.

 

*Autor teksta je Pavao Škoko Gavranović, student prava i politički aktivist

 

You may also like