Javno privatno partnerstvo plinovoda Klečovce – Negotino

Skopje – Ruski Strojtransgaz gradit će plinovod u Makedoniji koji bi se mogao koristiti kao dobavni pravac za ruski plin.

Plinovod je dogačak 96,6 km, a već krajem ovog tjedna počinje izgradnju dionice plinovoda Klečovce-Negotino u Makedoniji. Plinovod će povezat sustav za transport plina s Grčkom i na taj način će omogućiti Makedoniji, Srbiji, Mađarskoj i Austriji da dobiju plin preko novog ruskog projekta Turski tok. Dionica plinovoda Klečovce-Negotino duga 61 kilometar i promjera 508 mm, omogućit će transport plina do Štipa. Rok izgradnje je nešto preko godinu dana, a zatim je planirano da se cjevovod nastavi do termoelektrane u Negotinu u Makedoniji, kako bi prešla s mazuta na plin. Nakon toga će biti izgrađeno još 60 km plinovoda za povezivanje sa sistemom za transport plina u Grčkoj. Vrijednost radova je oko 75 milijuna dolara. Od toga Makedonija plaća samo 15 milijuna, a ostali radovi će biti realizirani na račun duga bivšeg SSSR-a prema Jugoslaviji.

You may also like