Javni poziv za upravljanje Železarom Smederevo

Železara “Smederevo” objavljuje u “Politici” od petka javni oglas, tri dana ranije od najavljenog, u kome poziva domaće i strane kompanije koje su zainteresovane da upravljaju Železarom.

Kako se navodi u pozivu, zainteresovani bi trebalo da predlože poslovni plan, odnosno program oporavka Železare pod nadzorom Republike Srbije, povećanje prodaje, obezbeđivanje finasiranja i upravljanja. Od profesionalnog menadžmenta se očekuje povećanje prodaje i proizvodnje na nivou ne manjem od 1,5 miliona tona čelika godišnje, uvođenje novih tehnologija i osvajanje novih tržišta. Menadžment će biti u obavezi da dostavi incijalni i indikativni plan koji između ostalog treba da sadrži strategiju prodaje Železare, projektovane cene za ključne finalne proizvode, projektovan plan proizvodnje, strategiju nabavki, plan finansiranja i projekciju novih zapošljavanja. “Potencijalni pružalac usluge koji podnese poslovni plan koji sadrži što više detalja i koji deluje realističnije u skladu sa mišljenjem Železare će imati veće šanse prilikom izbora”, navodi se u pozivu.

Da bi srpska čeličana ispunila zacrtane ciljeve, predviđeno je da je vodi 12 direktora, jer se za toliko ljudi traže biografije za poslove proizvodnje, nabavke, prodaje, finansija, računovodstva, poreza i finasiranja investicija. Kompanije koje žele da konkurišu moraju i da dostave i izjavu o saglasnosti koja će potvrditi da su uplatili 10.000 evra, kao i predlog fiksnog i varijabilnog dela naknade za pružanje usluge. Odluku o tome da se raspiše javni poziv za profesionalni menadžment donela je Vlada Srbije 17. februara, posle neuspelih pregovora za strateško partnerstvo sa američkom kompanijom “Esmark”.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić tada je rekao da su pregovori sa “Esmarkom” propali jer ta kompanija nije dala potrebne garancije da će nastaviti proizvodnju i da neće biti otpuštanja radnika. Tada je rekao i da je “plan B” za Železaru raspisivanje javnog poziva za potpisivanje menadžerskog ugovora. Pregovori Vlade Srbije s rukovodstvom “Esmarka” počeli su 27. januara jer je ta kompanija jedina dala ponudu za kupovinu 80,01 odsto kapitala Železare, na tenderu koji je otvoren 9. januara. Sa “Esmarkom” se pregovaralo o 30 elemenata važnih za ugovor i odnose se na obaveza obe strane i garancije za nastavak proizvodnje i zaposlenost u Železari. Železara zapošljava oko 5.000 ljudi, trenutno proizvodi između 340.000 i 350.000 tona čelika, a njeni proizvodni kapaciteti su oko 2,2 miliona tona.

You may also like