Jamstvo od Marathon Oil-a i OMV-a nije naplaćeno jer se nisu ispunili uvjeti za to prema pravilima javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, poručeno je iz državne Agencije za ugljikovodike na upit Slobodne Dalmacije.

Jamstvo za ozbiljnost ponude Marathona i OMV-a nije ni moglo biti aktivirano jer za to nisu ispunjeni uvjeti prema pravilima javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu – kažu u AZU-u, skrećući pozornost na poglavlje o ozbiljnosti javne ponude u spomenutoj dokumentaciji o javnom nadmetanju. Kako piše list, u dokumentaciji se navodi da će jamstvo od 500 tisuća eura biti aktivirano ako ponuditelj, u ovom slučaju Marathon i OMV kao konzorcij, odustane od ponude za vrijeme trajanja roka važenja ponude, iznese neistinite podatke u ponudi, odbije potpisati ugovor nakon ispregovaranih odredbi ugovora ili naprosto odbije prihvatiti dozvolu za istraživanje ugljikovodika.

“Budući da ugovor s Marathonom i OMV-om nije ispregovaran, odnosno nisu usuglašene temeljne odredbe ugovora, nije nastupio nijedan od potrebnih uvjeta za aktiviranje jamstva” – ističe AZU u objašnjenju. Dodaju i kako se nikada nije radilo o tome da bi ponuditelj dao garanciju od 500 tisuća eura za svako istraživačko polje, već je spomenuti iznos trebao biti jamstvo cjelovite ponude.
Podsjetimo, Marathon i OMV prihvaćeni su od Vlade kao ponuditelji za sedam istraživačkih polja, od kojih pet u srednjem Jadranu, a dva na granici s Crnom Gorom. Pogranični problemi sa Crnom Gorom na kraju su označeni i kao glavni razlog odustajanja američko-austrijskog konzorcija od bušenja u Jadranu, a sada su “u igri” ostala samo tri polja na kojima bi trebali bušiti INA i talijanski ENI.

Da je do izlaska Marathona i OMV-a iz posla na Jadranu došlo u svojevrsnom suglasju s državom svjedoči, osim izjave ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka da ni država nije mogla pristati na neke zahtjeve konzorcija jer se nada boljoj ponudi u budućnosti, i aneks 7 spomenute dokumentacije o javnom nadmetanju. Tamo stoji da država može aktivirati bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude kada sama ocijeni da se ispunio jedan od spomenutih uvjeta, bez obzira, navodi se u aneksu 7, na prigovor ponuditelja i mogući spor. – Plaćanje će biti izvršeno, bez obzira na bilo kakav prigovor ponuditelja, u roku od pet dana od primitka zahtjeva za aktiviranjem garancije – navodi se u aneksu 7 Pravila javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Ipak, država se suzdržala od jednostrane naplate jamstva i vjerojatnog sudskog spora, računajući, izgleda, da će Marathon i OMV jednog dana ipak ući u biznis na Jadranu, zaključuje Slobodna Dalmacija.

Related Posts