Jakša Barbić demantirao hrvatsku vladu: Nisam u sukobu interesa

Jedan od tri argumenta tužbe za poništenje odluke arbitražnog suda u slučaju Ina – MOL je navodni sukob interesa jednog od arbitara i to hrvatskog.

Riječ je o Jakši Barbiću, a sporno je što je prije nekoliko godina sudjelovao u drugom procesu vezanom uz Inu. On je za Novu TV odbacio tvrdnje da je riječ o sukobu interesa. Republika Hrvatska tvrdi da je jedan od trojice arbitara u slučaju Ina-Mol u sukobu interesa. Hrvatski arbitar Jakša Barbić istodobno je sudjelovao u drugoj arbitraži koja je uključivala Inu. Tu je mogući sukob interesa. “Nisam u sukobu interesa. Da je postojala i najmanja sumnja da jesam, sam bih na to upozorio. Riječ je o neutemeljenoj konstrukciji”, rekao je Barbić.

Kaže kako bi po svim međunarodnim pravilima sukob interesa bio da je dva ili više puta u posljednje tri godine bio angažiran od iste stranke u arbitraži. “Niti Republika Hrvatska, niti MOL nisu bile stranke koje su me angažirale u prethodnom slučaju, već Ina. A radilo se o sporu Ine sa strankom iz jednog ugovora koja je treća osoba. Čak i ako gledate u kontekstu u kojem je Mol većinski vlasnik Ine, opet bi bila riječ o jednom angažmanu, a ne o više njih”, rekao je Barbić i poručio da je Vlada čiji ministri sjede u Ini trebala unaprijed znati i provjeriti mogući sukob interesa.

Podsjetimo,  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odgovorilo je na upit N1 vezan uz žalbu, odnosno zahtjev za poništaj arbitraže. Objasnili su koji su razlozi zbog kojih je on podnesen.

“Glavni razlozi na temelju kojih Hrvatska traži poništaj su sljedeći:

• jedan od arbitražnih sudaca bio je u sukobu interesa, a što nije prijavljeno ni Hrvatskoj, ni ostalim članovima Arbitražnog suda niti Stalnom arbitražnom sudištu koje je administriralo arbitražni postupak.

• Hrvatskoj je bilo povrijeđeno pravo na saslušanje jer Arbitražni sud nije uzeo u obzir argumente Hrvatske koji se odnose na vjerodostojnost i težinu određenih dokaza na koje se Hrvatska pozivala.

• Pravo Hrvatske na saslušanje je bilo povrijeđeno i budući da je Arbitražni sud odbio izvesti određene dokaze koji su predlagani”, kazali su iz Ministarsta zaštite okoliša i energetike.

You may also like

0 comments